กลับหน้าแรกเว็บไซต์
รับชมวิดิโอ: ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า BTS สายต่างๆ ของ กทม.
โดย นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ (ยาว 35 นาที)