ดร.โสภณ เดินทางไปสำรวจตลาดอสังหาฯ ณ กรุงจาการ์ตา
  AREA แถลง ฉบับที่ 444/2559: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 - วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น ณ กรุงจาการ์ตา โดยจะส่งคณะทำงานไปสำรวจครั้งใหญ่จำนวน 5 สาย เป็นเวลา 7 วันในเร็ว ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและนำเสนอผลการศึกษาให้กับนักลงทุน สถาบันการเงิน นักพัฒนาที่ดิน ฯลฯ ต่อไป


 


 


 


 

            โดยในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ตา จะจัดงานสัมมนาทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ จาการ์ตา 2560 ทั้งนี้เป็นผลจากการส่งคณะนักวิจัยชุดใหญ่ออกสำรวจในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใหม่สดที่สุด โดยร่วมมือกับสถาบัน REINCO Stratetic ซึ่งเป็นสถาบันจัดการศึกษาให้กับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ศูนย์ข้อมูลฯ มั่นใจว่าข้อมูลที่สำรวจ จะเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่และลึกที่สุดในกรุงจาการ์ตา ประกอบด้วยการวิเคราะห์แยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัยและระดับราคา ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2fyxjK2


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,647 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved