"กรุงเทพฯ จมบาดาล?" เรื่องเท็จ
  AREA แถลง ฉบับที่ 95/2560: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เรื่องที่บอกว่าภายในปี 2563 กรุงเทพฯ บางส่วนจะจมบาดาล เป็นเรื่องเท็จ ผู้นำเสนอข่าวแบบนี้อันสร้างความตระหนก น่าจะถูกจับติดคุกเหมือนพ่อของเด็กชายปลาบู่ที่ปูดว่าเขื่อนภูมิพลจะแตก!


ที่มา: https://board.postjung.com/1014758.html

            ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เมื่อวานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560) นายนิติพันธุ์ สุขอรุณได้สรุปผลการเสวนาเรื่อง “ระดับน้ำทะเลสูง ประเทศไทยบางส่วนจะจมอยู่ใต้บาดาลตั้งแต่ปี 2563 จริงหรือไม่” (http://bit.ly/2llEok0) โดยสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา โดยมีวิทยากรบางท่านนำเสนอว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครในปี 2563 เรื่องนี้น่าจะเป็นเท็จ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อไม่สร้างความตื่นตระหนกกับเรื่องที่นำเสนอ 

            ในการเสวนา ได้มีราชบัณฑิตท่านหนึ่งกล่าวว่า "ระดับน้ำทะเลของโลกจะสูงขึ้น 2.3 เมตร ต่อการเพิ่มอุณหภูมิโลกเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียส. . .การที่อุณหภูมิโลกขึ้นสูง 2 องศาเซลเซียส จะทำให้น้ำทะเลเพิ่มขึ้นถึง 5 เมตร ส่งผลกระทบต่อประเทศโซนยุโรป เอเซีย โดยเฉพาะประเทศ บังกลาเทศ ไทย เวียดนาม เป็นต้น. . .กรณีร้ายแรงที่สุด. . .ถ้าน้ำทะเลสูงถึง 60 เมตร ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะจมน้ำทะเล ขึ้นไปถึงจ.พิษณุโลก"

            ความข้อนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

            1. ในความเป็นจริงสำนักงาน IPCC ของสหประชาชาติระบุว่าในระยะเวลา 200 ปี นับแต่ปี ค.ศ.1900 (พ.ศ.2443) - ค.ศ.2100 (พ.ศ.2643) ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น 0.11-0.77 เมตรเท่านั้น (http://bit.ly/2kUHrio) ยิ่งในช่วง พ.ศ.2560-2563 (3 ปี) ยิ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่เป็นระดับ 2.3-5 เมตร อย่างมากก็คงระดับ 1 มิลลิเมตรเท่านั้น ข้อมูลข้างต้นจึงเป็นเท็จ


ที่มาของภาพ www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/images/figts-24.gif

 

            2. ในทุกวันนี้ ไม่ใช่ว่าโลกร้อนขึ้นมามากที่สุด ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา โลกเคยร้อนกว่านี้มาแล้ว (http://bit.ly/2gYoS8U  http://bit.ly/2lNaVAx และ http://bit.ly/2lN5a5P) โลกยังรอดพ้นมาได้ ดังนั้นจึงไม่พึงไปเชื่อถือข้อมูลที่อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง


ที่มาของภาพ www.longrangeweather.com/images/gtemps.jpg

 

            3. ยิ่งกว่านั้นอาจกล่าวได้ว่า โลกกำลังจะเย็นลงด้วยซ้ำไป (http://bit.ly/2lSACvp) โดยในระยะหลายปีที่ผ่านมา อุณหภูมิของโลกลดลง ที่เคยร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ กลับไม่ค่อยพบมีการ "บ่น" กันเช่นแต่ก่อน มีปรากฏการณ์หนาวเย็นมากขึ้นในสื่อต่างๆ ด้วยซ้ำไป ดังนั้นที่เกรงว่าโลกจะร้อนขึ้นจนน้ำทะเลเพิ่มขึ้น จึงอาจต้องคิดใหม่


ที่มาของภาพ: https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/05/clip_image014_thumb1.jpg?w=576&h=392

            ที่ผ่านมา คนไทยเราถูกทำให้เกิดความกลัวเกินไป ทั้งนี้เป็นผลจากการให้ข่าวหวือหวา สร้างความตื่นตระหนก ทำให้สังคมขาดความเรียบร้อย อย่างกรณีพ่อของเด็กชายปลาบู่ที่ปล่อยข่าวว่าเขื่อนภูมิพลจะแตกในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ก็ถูก "จำคุกพ่อปลาบู่ 15 วัน ปรับ 500 บาท ศาลสั่งหุบปากห้ามพูดเพ้อเจ้อทำคนแตกตื่นอีก" (http://goo.gl/fpp2B0) ทั้งนี้หลังศาลตัดสินพ่อของเด็กชายปลาบู่ได้ยกมือขอโทษชาวเมืองตากที่ทำให้ตื่นตกใจ วุ่นวาย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้นหากใครให้ข่าวที่ไม่ได้มีผลพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงเพียงพอ ก็ควรต้องแสดงความรับผิดชอบเช่นกัน


ที่มาของภาพ: http://www.area.co.th/images/img_press/areapress123-2557_03.jpg

            อย่าให้ใครมาหลอกเราด้วยความกลัว


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 15,542 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved