บ้านประชารัฐ พหลฯ 11 เจ๊งตั้งแต่ยังไม่สร้าง
  AREA แถลง ฉบับที่ 139/2560: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            บ้านประชารัฐ พหลฯ 11 เลิกสร้างเถอะ ไม่โปร่งใส ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่ต้องการของชุมชน ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลและประเทศชาติ

            เช้าวันนี้ (17 มีนาคม 2560) มีข่าวว่า “บ้านธนารักษ์เปลี่ยนมือวุ่น” (http://goo.gl/2cXETO) โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงเรื่องบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซอยพหลโยธิน 11 ว่า “บริษัทที่ชนะการประมูลและได้รับสิทธิการบริหาร คือ บริษัท ปักกิ่ง เออร์บัน-คอนสตรัคชั่น ยาไถ่ (ไทย) คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป ได้ขอโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการ ทั้งงานก่อสร้างและบริหารโครงการไปให้บริษัท จูโน่ พาร์ค ทำหน้าที่แทน ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท จูโน่ พาร์ค ทั้งทุนจดทะเบียนและประสบการณ์เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และเห็นว่าสามารถเปลี่ยนสิทธิได้ เนื่องจากในทีโออาร์กำหนดให้โอนถ่ายสิทธิได้ เพราะเป็นการดำเนินโครงการตามแบบเดิม”

            ต่อเรื่องนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ให้ข้อคิดเห็นว่า

            1. ทำไมจึงมีการกำหนดไว้ในทีโออาร์กำหนดให้โอนถ่ายสิทธิได้ อย่างนี้จะเป็นความโปร่งใสได้หรือ ไม่ถือเป็นการทิ้งงานและต้องเสียค่าปรับ ทำให้เสียเวลาหรืออย่างไร สัญญาแบบนี้จะทำให้เกิดการ “เสียค่าโง่” แก่ทางราชการอีกหรือไม

            2. ที่ว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทที่เขามาสวมสิทธิ์ใหม ทางราชการตรวจสอบจากแค่เอกสารหรืออะไรอื่น เคยไปเยี่ยมถึงที่ตั้งบริษัท หรือดูผลประกอบการที่ผ่านมาหรือไม่ ควรชี้แจงแก่ประชาชนให้ได้รับรู้ด้วยเพื่อความโปร่งใส

            การที่ท่านอธิบดีแถลงว่าสาเหตุการโอนสิทธิ์ “น่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินทุน และการดำเนินการใช้ระยะเวลานาน ไม่ค่อย คุ้มค่า. . .ถ้ารายแรกไม่ทำ แล้วจะให้ ใครทำ ขนาดบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ยังไม่ทำเลย เพราะไม่คุ้ม” ต่อเรื่องนี้ ดร.โสภณ ให้ข้อคิดเห็นว่าในเมื่อเห็นว่าโครงการนี้ขาดความเป็นไปได้ทางการเงินตั้งแต่แรก ทำไมจึงยังให้ประมูล ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีความเป็นไปได้ ขืนทำไปก็เสียเวลาแก่ทางราชการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่อีก การคิดทำราชการอย่างไม่สมเหตุสมผลแบบนี้ จะทำให้ประเทศชาติเสียหายหรือไม่

            อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า โครงการนี้ขาดความเหมาะสมและขาดความเป็นไปได้ ที่ดินราคาแพงเยี่ยงนี้ ไม่ควรที่จะนำมาทำโครงการแบบนี้ ควรนำมาพัฒนาสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านี้ เพื่อนำกำไรมาพัฒนาประเทศชาติ ยิ่งกว่านี้ ดร.โสภณ ยังเคยสำรวจพบว่ามีที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคา 2,000-5,000 บาทในพื้นที่แถบนี้เกือบ 1,000 หน่วย (http://bit.ly/2kYSO8V) รัฐบาลไม่จำเป็นต้องสร้างห้องเช่าเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้ตัวแทนชุมชนใกล้เคียงก็คัดค้าน รัฐบาลควรฟังเสียงของประชาชนบ้าง

            การคิดไม่รอบด้าน หวังเพียงจะสร้างผลงานแบบ “ผักชีโรยหน้า” “ลูบหน้าปะจมูก” นอกจากจะไม่ทำให้เป็นคุณต่อชาติแล้ว ยังทำให้รัฐบาลเสียภาพพจน์อีกด้วย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 20,705 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved