ดร.โสภณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน FIABCI ประเทศไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 216/2560: วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับการแต่งตั้งจาก FIABCI (อ่านว่า "ฟีเอฟซี") สากล หรือ International Real Estate Federation ให้เป็นประธาน FIABCI ประเทศไทย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยได้มีช่องทางในเชิงสากลออกสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้รวมทั้งนักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงินผู้อำนวยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน บริษัทรับสร้างบ้าน และนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ไปสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพ

          ดร.โสภณตั้งใจว่าอยากให้สมาคมที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมเป็นสมาชิกของ FIABCI ประเทศไทย และจะได้ผลัดกันเป็นประธานสมาคม FIABCI ประเทศไทย ความเสมอหน้าเท่าเทียมย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างแท้จริง นี่จึงเป็นปณิธานของ ดร.โสภณที่ตั้งใจจะนำพาวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่สากลอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

          อันดับแรกที่ ดร.โสภณตั้งใจจะดำเนินการก็คือการรับสมัครโครงการอสังหาริมทรัพย์เด่นๆ ของไทย ส่งเข้าประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นระดับโลก ซึ่งเพิ่งมีการมอบรางวัลไปในคืนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และในปีหน้าก็จะมีการมอบรางวัลแบบเดียวกันอีก กำหนดการรับสมัครจะเปิดในเร็ววันนี้ และสำหรับในประเทศไทยเองก็จะมีการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของ FIABCI ประจำประเทศไทยในอนาคตต่อไปด้วย ยิ่งกว่านั้นยังจะส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาที่ดินไทยไปออกบูธในต่างประเทศ เช่น งาน ARENA ณ ประเทศสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคม งาน APREC ณ นครปูซานในเดือนกันยายน เป็นต้น

.

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,284 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved