ย้ำ ส่วนราชการไม่ควรย้ายแบบแยกส่วน
  AREA แถลง ฉบับที่ 229/2560: วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           สังเกตดูส่วนราชการต่างๆ ย้ายออกนอกเมือง ก็ย้ายแบบสะเปะสะ สร้างปัญหาการจราจร และพัฒนาเมืองอย่างขาดบูรณาการ

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ย้ำให้เห็นว่า ที่ผ่านมามีการย้ายส่วนราชการทั้งหลังนอกใจกลางเมือง รีอาจเป็นการคิดที่ผิดพลาด เราควรสร้างระบบรถไฟฟ้าผ่านใจกลางเมืองและสร้างความหนาแน่น (แต่ไม่แออัด) ในใจกลางเมืองเช่นเดียวกับมหานครอื่นๆ เช่น กรุงลอนดอน กรุงปารีส ฯลฯ ที่ส่วนราชการต่างๆยังอยู่ในเขตใจกลางเมืองอย่างมั่นคง ไม่ได้ย้ายออกไปรอบนอกอย่างสะเปะสะปะหรือไม่ได้สร้างสำนักงานใหญ่โดมในเขตชานเมือง ใหญ่โตอลังการขนาดธนาคารพาณิชย์ยังสู้ไม่ได้

ลองฟังคลิปต่อไปนี้เพื่อทราบในรายละเอียด คลิก:https://youtu.be/aDeTnNWN4BM


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,662 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved