ยอดคน ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ แห่งสวนเสือศรีราชา
  AREA แถลง ฉบับที่ 234/2560: วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มียอดคนอยู่ท่านหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล น่าที่จะศึกษาแนวคิดของท่านเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ใฝ่ก้าวหน้าในชีวิตและธุรกิจโดยตรง ท่านผู้นี้คือ ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ แห่งสวนเสือศรีราชา


ดร.ไมตรี กับ ดร.โสภณ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

 


ดร.ไมตรีให้การต้อนรับคณะดูงานของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

            ในระหว่างวันศุกร์ที่ 9 - เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้พาคณะนักลงทุนและผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์จำนวน 40 ท่านไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ EEC (Eastern Economic Corridor)

            ในการนี้ได้รับความกรุณาจากคุณนภารัตน์ ทัดสนธิ Ocean Residential Property และคณะ คณะผู้บริหารของ D-Land ที่มีคุณคุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารของ Origin Plc ของคุณพีระพงศ์ และคุณอารดา จรูญเอก และ ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ และคุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ บุตรชายและคณะผู้บริหารของสวนเสือศรีราชา คณะผู้เข้าร่วมดูงานได้ฟังวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจต่อการพัฒนาประเทศของ ดร.ไมตรี ดร.โสภณ จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

            ดร.ไมตรี อายุ 78 ปี (เกิด 24 ตุลาคม 2482) มีสุขภาพแข็งแรงมาก จบปริญญาตรีด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน และได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อีกด้วย ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางหลายแขนง

            ท่านเปิดบริการสวนเสือเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540 บนเนื้อที่ 240 ไร่ ในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ปี 2519 และเพาะเลี้ยงเสือมาตั้งแต่ปี 2532 แล้ว  ปัจจุบันมีเสือถึง 400 ตัว และยังเคยมอบเสือให้กับสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีถึง 100 ตัวด้วย ปัจจุบันยังเพาะพันธุ์และศึกษาวิจัยจระเข้และสัตว์อื่นๆ เป็นอันมาก ท่านยังเป็นอุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน รวมทั้งมีโครงการพัฒนาพืชผักปลอดสารพิษ พัฒนาโรงเรียนนานาชาติ และโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/q3W_qwxKjWE
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศของ ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ แห่งสวนเสือศรีราชา

ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ กล่าวในการต้อนรับคณะดูงาน 40 ท่านจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th)
โดยการนำของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560


 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/CMtzaDZxmUw
แนวทางการรักษาสุขภาพของ ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ แห่งสวนเสือศรีราชา


 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/yPgHnLPUn6I
เคล็ดลับทำอย่างไรจึงรวยของ ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ แห่งสวนเสือศรีราชา

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,038 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved