ลงทุนอสังหาฯ ในอาเซียน พึงจ้าง ดร.โสภณไปประเมิน/วิจัยก่อน
  AREA แถลง ฉบับที่ 235/2560: วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ก่อนที่จะลงทุนในอาเซียนทุกประเทศ เพื่อความมั่นใจในราคาที่ซื้อและอนาคตในการลงทุนที่มั่นคง พึงจ้าง ดร.โสภณ ผู้เชี่ยวชาญการประเมินค่าทรัพย์สินในอาเซียนไปประเมินให้ถ้วนถี่ก่อน

            สืบเนื่องจากในขณะนี้มีนักลงทุนในไทยสนใจไปซื้อ ร่วมทุนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับนักธุรกิจประเทศต่างๆ ในอาเซียน  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนโดยเฉพาะ จึงสามารถช่วยสนับสนุนเพื่อความมั่นใจของนักลงทุน และเพื่อประกันความสำเร็จกันตั้งแต่แรก

            กัมพูชา ดร.โสภณ และคณะได้ไปสำรวจประเมินค่าทรัพย์สินบ่อยครั้งที่สุดแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในกรุงพนมเปญ เสียมราฐ สีหนุวิลล์ โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับโรงงาน ศูนย์การค้า ตลาดสด การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัย ดร.โสภณ และคณะได้ไปสำรวจมาอย่างต่อเนื่อง จึงทราบสถานการณ์ได้ดี และผลการสำรวจก็สำรวจได้กว้างขวางและเจาะลึกกว่าการสำรวจของบริษัทท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังได้รับเชิญไปร่วมในโครงการให้การศึกษาของกระทรวงการคลังกัมพูชา รวมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทประเมินต่างๆ ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ที่ผ่านการอบรมจาก ดร.โสภณ

 

            บรูไน แม้เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีผู้สนใจไปลงทุนเช่นกัน แต่น้อยกว่าประเทศอื่น เพราะมีขนาดเพียง 3 เท่าของกรุงเทพมหานคร ดร.โสภณ เคยไปช่วยงานกระทรวงการพัฒนาประเทศของบรูไนรวมทั้งกระทรวงทรัพยากรที่ดินในด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน หากมีผู้สนใจไปลงทุนในบรูไน คณะของ ดร.โสภณ ก็จะสามารถสนับสนุนการ "จับคู่ธุรกิจ" รวมทั้งการประเมินค่าทรัพย์สินและสำรวจวิจัยตลาดได้เป็นอย่างดี

 

            ฟิลิปปินส์  ประเทศนี้ต่อไปจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในภูมิภาคนี้ และจะมีผู้ไปลงทุนมาก ทั้งรีสอร์ต และที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เริ่มจะซื้อบ้านในตลาดเปิดได้มากขึ้น ดร.โสภณและคณะไปสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงมะนิลาและปริมณฑลมาอย่างต่อเนื่องและสำรวจได้มากและลึกกว่าบริษัทท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และยังเคยไปเมืองอื่นที่สำคัญ เช่น นครดาเวา รวมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น โดยได้รับเชิญไปร่วมงานและไปบรรยายหลายครั้งแล้ว

 

            เมียนมา ดร.โสภณ และคณะไปประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในกรุงย่างกุ้ง ทวายและอื่นๆ รวมทั้งไปร่วมจาริกแสวงบุญในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเมียนมาอีกด้วย ได้เห็นและวิเคราะห์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ยังเป็นโอกาสอันดีในการลงทุน อย่างไรก็ตามการลงทุนในประเทศนี้ยังมีข้อจำกัดด้านข้อกฎหมายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในการลงทุนจำเป็นต้องมีพันธมิตรธุรกิจท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ ดร.โสภณ ยังได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในพม่าไปบรรยายเป็นระยะ ๆ เช่นกัน

 

            ลาว ดร.โสภณ ได้ไปทำโครงการทดลองประเมินค่าที่ดินทั่วกรุงเวียงจันทน์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกรมที่ดินของทางราชการลาวเนื่องจากเคยไปจัดสัมมนา และดูงานในนครหลายแห่งในลาวทั้งเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก ปากเซ และสำรวจประเมินค่าทรัพย์สินอยู่เป็นระยะ ๆ รวมทั้งการประเมินค่าที่ดินทำกาสิโน และการทำไร่ต้นกฤษณาอีกด้วย อย่างไรก็ตามตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ที่ลาวค่อนข้างเล็ก การลงทุนต่าง ๆ จึงยังจำกัด ส่วนมากจะลงทุนในโครงการขนาดเล็ก การลงทุนในศูนย์การค้าอาจมีความเสี่ยงสูงมาก

 

            เวียดนาม ดร.โสภณ เคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ประจำ ณ กรุงฮานอย ในด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน คณะนักวิจัยจาก AREA ได้ไปสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในนครโฮจิมินห์ซิตี้ และกรุงฮานอย นอกจากนี้ยังไปประเมินค่าทรัพย์สิน ในจังหวัดต่างๆ ทางตอนเหนือ เช่น ไฮฟอง ดานัง กวีเญิน ญาจาง เกิ่นเทอ เป็นต้น ทรัพย์สินที่ไปประเมินมีหลากหลายที่สุด ตั้งแต่ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม ที่อยู่อาศัย ฯลฯ เวียดนามมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและรวดเร็วเป็นอย่างมาก มีสมาคมนักธุรกิจไทยที่เข้มแข็งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังเคยไปจัดการศึกษาด้านประเมินค่าทรัพย์สินร่วมกับสมาคม สถาบันการศึกษาในเวียดนามอีกด้วย

 

            อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเสมือนยักษ์ที่เพิ่งตื่นจากหลับนี้ มีพื้นที่และประชากรมากกว่าไทยถึงเกือบ 4 เท่า และมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากในปัจจุบันในระดับ "หายใจรดต้นคอ" กับไทย ดร.โสภณ เคยไปช่วยงานกระทรวงการคลังที่นั่นในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอน เคยไปประเมินเขื่อนในบันดุง ไปประเมินเกาะที่เกาะบาหลี และลอมบอกให้กับนักลงทุนจากตะวันออกกลาง รวมทั้งไปสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงจาการ์ตามาตั้งแต่ปี 2548 โดยสำรวจได้มากที่สุดและถือได้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงจาการ์ตามีขนาดรองเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้น และถือว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่ง

 

            นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังมีความคุ้นเคยกับการสำรวจ ศึกษาและประสานงานกับประเทศและนครอื่นๆ ในฐานะประธานสมาคม FIABCI ในประเทศไทย ซึ่งสมาคมนี้มีในแทบทุกประเทศในอาเซียน และยังเคยไปบรรยายให้กับสมาคมอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ทั้งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ นครปีนัง นครโกตาบารู ในมาเลเซียรวมทั้งเมืองชายแดนกับไทย และในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย  นอกจากนี้ยังไปประเมินได้ทั้งในอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ประเทศในอาฟริกาหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในอเมริกากลาง โดยอาศัยเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์นานาชาติที่ ดร.โสภณ มีความสัมพันธ์อันดันดี

 

 

 

            คิดจะไปลงทุนต่างประเทศ อย่าลืมปรึกษา ดร.โสภณ ก่อนนะครับ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,053 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved