ไปลงทุนซื้อ/พัฒนาที่ดินใน ตปท. ถาม "ซินแส" ดร.โสภณก่อน
  AREA แถลง ฉบับที่ 239/2560: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เพื่อประกันความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจ ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ก่อนซื้อขาย ผังเมือง และข้อกำหนดตามกฎหมาย ประเมินค่าทรัพย์สิน สำรวจวิจัยตลาด วางแผนการลงทุน ต้องปรึกษา "ซินแส" ดร.โสภณ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน เอเซียและทั่วโลกก่อน

            การไปลงทุนต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น เพราะทุกวันนี้ ถ้าเราอยู่เฉย ๆ  ในช่วงที่ผ่านมาและขณะนี้ บริษัทพัฒนาที่ดินต่างชาติก็จะเข้ามาแข่งขันกับเรา และจะมามากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงต้องออกไปต่างประเทศ ด้วยเหตุผล 3 ประการก็คือ

            1. เพื่อกระจายความเสี่ยง ไปสู่ประเทศที่มีโอกาสเติบโตสูง ๆ

            2. เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที่ในต่างประเทศยังมีให้ลงทุนอีกมาก

            3. เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ว่าเราไม่ใช่แค่ท้องถิ่น แต่กระจายออกไปในต่างประเทศด้วย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งเป็นผู้สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียนมานานกว่า 20 ปี ในฐานะที่เป็น "ซินแส" (แต่ไม่ใช่หมอดูฮวงจุ้ย) สามารถเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนให้กับผู้สนใจลงทุนในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจในความสำเร็จ  โดยเฉพาะการเจาะตลาดที่เราไม่มีความคุ้นเคยในอาเซียน โดยสามารถให้บริการหลากหลาย เช่น

            1. การดูงานอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่สนใจในเบื้องต้น โดย ดร.โสภณ และทีมงานสามารถพาไปดูงานอย่างเจาะลึก

            2. การจับคู่ธุรกิจ โดย ดร.โสภณ จะพาไปติดต่อกับสมาคมที่เกี่ยวข้อง และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้ในทุกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการไปประชุมสมาคมที่เกี่ยวข้องทำให้เราสามารถเลือกคู่ได้อย่างเหมาะสม

            3. การตรวจสอบเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ การศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการร่วมทุน การสำรวจวิจัยตลาด การวางแผนการลงทุน ฯลฯ

            4. การเข้าใจสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ออกสำรวจตลาดในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องยาวนาน นั่นเอง

            5. การติดต่อราชการ เพราะ ดร.โสภณ เคยทำงานให้กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ

            6. อื่นๆ เช่น การแนะนำนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง บริษัทนายหน้า บริษัทกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมา ตลอดจนหาพนักงานที่น่าจะมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องมาช่วยงาน

            ดร.โสภณ และศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เป็นองค์กรที่เป็นกลาง ไม่ได้ทำกิจการพัฒนาที่ดินเอง ไม่ได้นำความลับของลูกค้าไปเผยแพร่ทั่วไป ไม่ได้มีผลประโยชน์ไปร่วมทุนกับนักพัฒนาที่ดินโดยแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ได้เป็นนายหน้า จะได้มีความเป็นกลางโดยเคร่งครัด จึงเชื่อว่าจะสามารถสนับสนุนนักพัฒนาที่ดินที่สนใจไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

            อย่าลืมใช้บริการ "ซินแส" ดร.โสภณ ในการบุกตลาดอาเซียนและทั่วโลก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,275 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved