ดร.โสภณไปบรรยายที่กรุงพนมเปญ
  AREA แถลง ฉบับที่ 249/2560: วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันศุกร์ที่ 23-อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ศกนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศกัมพูชา ให้ไปบรรยายในหัวข้อ "20 ปีประสบการณ์พัฒนาที่อยู่อาศัยประเทศไทย" ในงานประชุม Cambodian Real Estate Convention & Expo 2017 (CAMREC 2017) ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงพนมเปญ โดยในงานนี้ มีวิทยากรจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเข้าร่วมงานรวม 8 ประเทศด้วย

            ดร.โสภณ จะได้ไปทำแบบสอบถามต่อผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 250 ท่าน ซึ่งเป็นนักธุรกิจในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประเมินผลการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสถานการณ์ รวมทั้งแนวคิดต่อการออกไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ซึ่งผลการศึกษาจะได้นำเสนอต่อผู้สนใจผ่าน AREA แถลงของศูนย์ข้อมูลฯ ต่อไป

ดาวโหลดกำหนดการคลิกลิงค์นี้: http://bit.ly/2sYwelV

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,174 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved