ดาวน์โหลดเอกสาร ดร.โสภณ ที่นำเสนอที่กรุงพนมเปญ
  AREA แถลง ฉบับที่ 251/2560: วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล FIABCI ไทย ได้ไปร่วมประชุม Cambodian Real Estate Convention and Expo ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และได้รับความสำเร็จด้วยดี

            ดร.โสภณ ได้ไปนำเสนอผลการศึกษาเกียวกับตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและกรุงพนมเปญด้วย ท่านที่สนใจสามารถ download เอกสารได้ตามท้ายนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ดร.โสภณ คลิกที่ลิงค์นี้: http://bit.ly/2tLANh0

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,458 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved