ดร.โสภณ หาผลประโยชน์ส่วนตัว!?!
  AREA แถลง ฉบับที่ 266/2560: วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            นักข่าวที่ไม่ดีเขาหาว่า ดร.โสภณ หาผลประโยชน์ใส่ตัว  เรื่อง "ฉาวโฉ่" นี้เป็นอย่างไรกันแน่มาดูกัน มาช่วยกันเปิดเผยความจริง!

            สืบเนื่องมาจาก ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) "มีเรื่อง" กับนักข่าว (เน้นเฉพาะนักข่าวที่ไม่ดีนะครับ ไม่ใช่นักข่าวทั้งผอง)* ในทุกวงการ ก็ย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่ได้กล่าวหาทั้งวงการ พอดี ดร.โสภณ เป็น "หมูไม่กลัวน้ำร้อน" เสียด้วย จึงขอยกเป็นอุทาหรณ์ไว้จัดการกับสถานการณ์เยี่ยงนี้

            ปรากฏว่ามีนักข่าวดีๆ ส่งข้อความมาให้กำลังใจมากมาย และมีอยู่ท่านหนึ่งได้แอบเตือนว่า "ทะเลาะกับนักข่าวและบรรณาธิการข่าว ถ้าไม่มีแผลก็ดีไป แต่ถ้ามีแผลต้องระวัง กรณีของอาจารย์ เขาลือว่า สร้างภาพ ทำตัวเป็นอาจารย์ เป็นผู้สอน เพื่อหาประโยชน์และชื่อเสียงเข้าบริษัทประเมินฯ และ บริษัทที่รับอบรม ต้องระวังตรงนี้" ข้อนี้เป็นสิ่งที่ ดร.โสภณ ขอขอบพระคุณที่จะได้มีโอกาสในการชี้แจง ดังนี้:

            1. ดร.โสภณเป็นอาจารย์สอนด้านอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ตั้งศูนย์ข้อมูลฯ AREA (www.area.co.th) มาเมื่อปี 2534 ทั้งที่จุฬาฯ ธรรมศาสตร์และสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหลักสูตรขององค์การสหประชาชาติ สอนตั้งแต่อาจารย์ส่วนมากยังเป็นนักศึกษา  จัดอบรมหลักสูตรประเมินค่าก่อนธรรมศาสตร์จัดประกาศนียบัตรบัณฑิต (ดร.โสภณ ก็เป็นผู้สอนคนแรก) ทุกวันนี้ยังสอนไปถึงอาฟริกา อาเซียน ยุโรปและอนุทวีป จึงไม่ได้สอนเพื่อเอาดีใส่ตัว

            2. ดร.โสภณ ไม่เคยหาผลประโยชน์ด้วยการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ ความเป็นอาจารย์ มาโกงเวลานักศึกษา มารับงานหากิน มาไต่เต้า หรือจูงใจให้คนมาใช้บริการ ดร.โสภณ ยังรักษาจรรยาบรรณและความเป็นกลางโดยเคร่งครัด โดยไม่ประกอบธุรกิจนายหน้าหรือพัฒนาที่ดินเอง ทั้งที่มีข้อมูลมากมายอยู่ในมือ ดร.โสภณ ก็ไม่เคยไปเกาะนายทุนนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่หากินโดยเป็นกระบอกเสียงใคร ไม่ไปมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้ารายใด

            3. ศูนย์ข้อมูลฯ AREA จัดตั้งโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี 2545 และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้จัดการศึกษาให้แก่นักวิชาชีพด้านบัญชี วิศวกรรม นายหน้า เป็นต้น ดร.โสภณไม่อาศัยชื่อของสถาบันใด แม้โรงเรียนจะเป็นของเอกชน ไม่ได้ใช้สถานที่ราชการใดมาหากินส่วนตัว แต่ก็จัดการศึกษาโดยคิดค่าใช้จ่ายแบบประหยัดเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน และถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง

            4. ความเป็นกลางที่ ดร.โสภณ ให้ความสำคัญนั้น ทุกคนที่เป็นสมาชิกข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ AREA จะได้ข้อมูลในวันเดียวกัน ไม่มีใครมีอำนาจมาล้วงเอาข้อมูลไปให้ใครไปก่อนเพื่อชิงความได้เปรียบคนอื่น ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการพัฒนาที่ดินรายใด มานั่งเป็นกรรมการของศูนย์ข้อมูลฯ AREA เลย อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศชาติในฐานะที่เป็นศูนย์ข้อมูลฯ ที่ใหญ่และมีข้อมูลกว้างขวางและรายงานผลได้ฉับไวที่สุดในอาเซียน

            5. ที่สำคัญ ดร.โสภณ ไม่ได้หาลูกค้าด้วยการพาไป "ตีกอล์ฟหลุม 19" "เลี้ยงดูปูเสื่อ" หรือให้อามิสสินจ้างแก่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ได้งานมาทำ  แต่ที่มีงานทำโดยไม่ต้องขายตัว ขายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีทางวิชาชีพ ก็เพราะความเป็นกลางทางวิชาชีพโดยแท้

            6. ในส่วนของการบำเพ็ญประโยชน์นั้น ในกรณีต่อลูกจ้าง ก็จ่ายค่าจ้างและสวัสดิ์การที่ดีกว่ามาตรฐานทั่วไป (http://bit.ly/1m3ttc7) จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายโดยไม่ได้ไปติดสินบนใครมา (http://bit.ly/1m3ttc7) และต่อส่วนรวม ดร.โสภณ ยังบริจาคเงินปีละหลายแสนบาทเพื่อสังคม ทั้งที่ไม่ได้มีกิจการขนาดใหญ่

            ดร.โสภณถือคติว่า "Knowledge Is Not Private Property" มุ่งให้ความรู้ต่อส่วนรวม ยึดมั่นในความดีงาม แต่ "ไม่ดึงฟ้าต่ำ ไม่ทำหินแตก ไม่แยกแผ่นดิน" และไม่อ้างอิงสถาบันใด ๆ เพื่อ "เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น" อย่างแน่นอน

            มาช่วยกันตรวจสอบ ดร.โสภณ ได้เสมอ

 

 

 

 

 

อ้างอิง

* ดร.โสภณ ได้รับการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณจากนักข่าว/บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และได้เขียนไว้ดังนี้:

- พฤติกรรมเลวร้ายของนักข่าวอาวุโสหญิงรายหนึ่ง https://goo.gl/kPN8Z1

- ดร.โสภณ ร้องเรียนนักข่าว กลับถูกบรรณาธิการขู่ https://goo.gl/2xuzG8

- ตามล้างนักข่าว-บก.สื่อที่ไม่ดีครับ https://goo.gl/S1ufZY

- เปิด จม.ของ บก.นสพ.ฝรั่งใน กทม ถึง ดร.โสภณ: ควรทำอย่างไรดีกับ บก.คนนี้ https://goo.gl/oXZPT3


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 5,197 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved