การออกกำลังกายของนายกฯ ไทย VS แคนาดา
  AREA แถลง ฉบับที่ 267/2560: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            การออกกำลังกายนับเป็นการสร้างแบรนด์ที่ดีอย่างหนึ่ง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคน สัตว์ สิ่งของและถึงกระทั่งอสังหาริมทรัพย์ แต่ควรดำเนินการใด้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

            การออกกำลังกายเป็นแนวโน้มสำคัญในโลกปัจจุบันที่ห่วงใยสุขภาพ โดยเฉพาะในยุคที่นายกรัฐมนตรีของไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการออกกำลังกายเป็นอย่างมากเช่นกัน แต่การกระทำให้เหมาะกับกาละเทศะ เป็นการสร้างแบรนด์ที่ดี ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าแต่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) จึงขอให้ความเห็นในแง่นี้

            การออกกำลังกายนับเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีว่าประการแรก เป็นคนแข็งแรง ประการที่สอง เป็นคนอารมณ์ดี มีจิตใจที่ดีงาม เป็นต้น ภาพพจน์ของผู้ออกกำลังกายย่อมจะดีกว่าผู้ที่ไมได้ออกกำลังกาย ตัวอย่างสำคัญก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และดูมีอารมณ์ดี (ยามออกกำลังกาย)


ดูท่าเต้นของนายกรัฐมนตรี
www.youtube.com/watch?v=FypOPVVcYeE

 

            อย่างไรก็ตามในการออกกำลังกายของนายกฯ อาจมีข้อที่ไม่เสริมภาพพจน์ในบางประการ เช่น ประการแรก ออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะในห้องแอร์ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งนี้คณะของนายกฯ อ้างว่าภายนอกอากาศร้อนอบอ้าว และอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการออกกำลังกายในเวลาทำงาน ในช่วงเวลาปกติประมาณ 15:30 น. ซึ่งยังไม่หมดเวลาทำงาน


การออกกำลังกายของนายกฯ 5 กรกฎาคม 2560
www.youtube.com/watch?v=Ld5u-SiHq18

 

            อีกตัวอย่างหนึ่งของการสร้างภาพพจน์ที่ดีก็คือนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา "โดยล่าสุด ไปโผล่อยู่ในรูปถ่ายของกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังโพสท่าถ่ายรูปในงานพรอม (งานจบการศึกษา) ของโรงเรียน (มัธยมปลาย) โดยขณะนั้นนายทรูโดอยู่ในชุดออกกำลังกาย เพราะกำลังวิ่งจ็อกกิงอยู่ที่ริมแม่น้ำในเมืองแวนคูเวอร์"


วัยรุ่นแคนาดาปลื้ม เจอนายกฯวิ่งจ็อกกิง
http://campus.sanook.com/1385073/

 

            ในข่าวในรายละเอียดจาก BBC ที่รายงานในวันที่ 21 พฤษภาคม โดยมีข่าวว่า "Canada's Justin Trudeau photobombs students' prom picture" ในข่าวดังกล่าว นายกฯ แคนาดา วิ่งจ๊อกกิ้งเช่นเดียวกับนายกฯ ไทย  แต่แตกต่างกันบางประการคือ ประการแรก นายกฯ แคนาดาวิ่งในช่วงค่ำ ไม่ได้ใช้เวลาราชการ ประการที่สอง เขาวิ่งคนเดียว ไม่ได้ "เกณฑ์" ใครมาวิ่งด้วย  อย่างไรก็ตามในกรณีประเทศไทย อาจมีความวิตกว่านายกฯ อาจถูกประทุษร้าย ก็อาจต้องมีผู้คอยคุ้มกันบ้าง ก็ย่อมเป็นไปได้ การสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะของนายกฯ แคนาดา จึงเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีที่นายกฯ ไทยควรนำมาปรับใช้ได้ตามสมควร

 


ข่าวภาคภาษาอังกฤษของการออกกำลังกายของนายกฯ แคนาดา
www.bbc.com/news/world-us-canada-39989986

            การมีภาพพจน์ของบุคคลที่แข็งแร็งทั้งกายใจ และถูกต้องตามกาละเทศะ จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อถือว่าจะสามารถนำพาชาติไปสู่ความเจริญได้ การสร้างแบรนด์ในลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็น "Personal Goodwill" ซึ่งส่งผลต่อ "Corporate Goodwill" หรือภาพที่ดีของรัฐบาลที่บริหารประเทศด้วย แบรนด์จึงเป็นต้นทุนที่สามารถสร้างและสั่งสมให้เกิดมูลค่าได้

            แบรนด์จึงมีมูลค่าที่สามารถประเมินออกมาได้


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,242 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved