ดร.โสภณ เยือนกรุงไทเป
  AREA แถลง ฉบับที่ 270/2560: วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI Thai) พร้อมคณะกรรมการสมาคม อันประกอบด้วย นายอภิชาติ ประสิทธินฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ในฐานะอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล คุณกรศรัณย์ สุดสสม กรรมการผู้จัดการ บจก.แองเจลซิตี้ และคุณภูวนันท์ กิตติสุบรรณ กรรมการสมาคม จะเดินทางไปงานประกาศรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ของสมาคม FIABCI Taiwan ณ กรุงไทเป โดยในค่ำวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จะมีการมอบรางวัลดังกล่าว

 

 

            และในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม นี้ ดร.โสภณ และคณะ ยังพร้อมผู้แทน FIABCI ประเทศอื่น ยังจะได้มีโอกาสไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในกรุงไทเปและนครโดยรอบอีกด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดูงานและสิ่งที่น่าสนใจ  AREA แถลงจะได้นำเสนอต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 440 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved