'ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์' เจาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  AREA แถลง ฉบับที่ 279/2560: วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

               คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ ในรายการช่วยคิดช่วยทำ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เจาะลึกเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยสัมภาษณ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในระหว่างวันจันทร์ที่ 10 - พุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยที่การสัมภาษณ์นี้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เจาะลึกและมีข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์ที่พึงทราบสำหรับประชาชน AREA แถลงฉบับนี้จึงนำคำสัมภาษณ์มารวมในคลิปเดียวกันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชน ต่อประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้

               ท่านสามารถดูได้ที่นี่: https://youtu.be/vqqMy6qeD7s


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,092 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved