ดร.โสภณ บรรยายผังเมืองที่โคราช Download เอกสารได้ฟรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 280/2560: วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ไปบรรยายเรื่องผังเมืองไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา ตามคำเชิญของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำหรับเอกสารประกอบการนำเสนอ ซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยนครราชสีมา การปรับใช้ในกรณีนครราชสีมา แนวคิดการผังเมืองนานาชาติและประเทศไทย ฯลฯ ท่านสามารถ download ได้ฟรีตาม link ข้างท้ายนี้

ดาวโหลดเอกสารฯ คลิกลิงค์นี้: http://bit.ly/2vwzr9O

ดู fb live คลิก: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1312993962146520/

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,940 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved