เชิญร่วมงาน IRC 2017
  AREA แถลง ฉบับที่ 289/2560: วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับการติดต่อจากคุณ Nancy Suvarnamani ผู้แทน NAR ให้ช่วยประชาสัมพันธ์งาน IRC 2017 หรือ International Realtors Conference and Real Estate Expo 2017 ดูรายละเอียดที่ www.irc2017.com

 

            "Realtors" เป็นคำเฉพาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าที่สังกัดกับ National Association of Realtors (NAR) หรือสมาคมนายหน้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในอเมริกา มีสมาคมนายหน้าอื่นอีกหลายสมาคม แต่สมาคมนี้ เป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สำหรับนายหน้าของสมาคมอื่น หรือนายหน้าของประเทศอื่น ไม่มีสิทธิใช้คำว่า "Realtor" ซึ่งเป็นคำเฉพาะจดลิขสิทธิ์ของสมาคมนี้เท่านั้น

            เมื่อปีที่แล้วสมาคมนี้จัดประชุม IRC ที่เกาหลีใต้ มาในปีนี้ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสมาชิกระดับบริหารสมาคมจำนวนหนึ่งเป็นสมาชิกของ NAR และถือเป็น Realtors "รับหน้าเสื่อ" เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในประเทศไทย ดร.โสภณ ก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมทั้งสอง จึงยินดีช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้นายหน้าไทยที่สนใจได้เข้าร่วมตามแต่จะเห็นสมควร

            ขึ้นชื่อว่าเป็นงานประชุมสัมมนาสำหรับ Realtors ก็จริง แต่งานนี้ก็ยินดีต้อนรับนายหน้า หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่น รวมทั้งผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักบริหารทรัพย์สิน นักพัฒนาที่ดิน ฯลฯ เช่นกัน ในงานนี้นอกจากจะมีการสัมมนา 3 วันเต็มแล้ว ยังมีการอบรมพิเศษอื่น ๆ อีก ซึ่งผู้ที่จะเป็น Realtors จำเป็นต้องรู้ แต่สำหรับนายหน้าทั่วไป ก็แล้วแต่อัธยาศัย

            ระบบที่ดีของ Realtors หรือนายหน้าของสมาคม NAR นี้ มีสิ่งที่น่ายกย่องหลายอย่าง เช่น หากจะเป็นนายหน้า ก็ต้องเป็นสมาชิกของ NAR เพื่อให้สมาคมได้เป็นผู้ประสาน ค่าใช้จ่ายต่อปีก็ไม่มาก คงราว 200 เหรียญสหรัฐ และอาจผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น CIPS CCIM CRS ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายก็ไม่แพง เช่น ราว ๆ 1,000 เหรียญ และแต่ละปีก็จ่ายค่าต่ออายุการเป็นผู้ผ่านการเรียนอีกจำนวนหนึ่ง อาจจะราว ๆ 200 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการประกันทางวิชาชีพต่อปีอีกจำนวนหนึ่ง คนที่ต้องการเป็นนายหน้าระดับสหรัฐอเมริกา ก็ควรจะลงทุนเพื่อการยกระดับเช่นนี้

            อนึ่งในห้วงเวลาสัปดาห์ถัดมาจากงาน IRC ก็ยังมีงาน ARENA นี้คือ ASEAN Real Estate Network Alliance ซึ่งเป็นงานที่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วอาเซียน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สามแล้วโดยครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และครั้งที่สองขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อปีที่แล้วนี่เอง แต่ละครั้งมีนายหน้าจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวนหลายร้อยคน งานนี้ผู้สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้ โดยติดต่อ คุณมนต์ธิดา โทร.02.295.3905 ต่อ 104 ค่าใช้จ่ายเป็นเงินท่านละ 5,000 บาท หรือดูรายละเอียดที่ www.arenarealestate.org หรือที่ http://bit.ly/2tFcK6Q


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 950 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved