แชมป์บริษัทพัฒนาที่ดินครึ่งแรกปี 2560
  AREA แถลง ฉบับที่ 290/2560: วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            'พฤกษา' ยังคงครองแชมป์บริษัทพัฒนาที่ดินอันดับหนึ่งในการเปิดตัวโครงการใหม่ในรอบครึ่งแรกของปี 2560 ตามมาด้วย 'แอล.พี.เอ็น.' 'ออริจิ้น' และ 'อนันดา' ในอันดับ 2-5 ในแง่จำนวนหน่วย แต่ในแง่มูลค่า 'อนันดา' 'เอ.พี.' 'แอล.พี.เอ็น.' และ 'ศุภาลัย' รั้งอันดับที่ 2-5 ตามลำดับ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่า จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดใหม่ทั้งหมด 193 โครงการในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 พบว่า บริษัทที่มีการเปิดตัวสูงสุด 10 อันดับแรกตามจำนวนหน่วยที่เปิดขาย เป็นดังนี้:

ลำดับที่ ชื่อ บมจ.
(รวมบริษัทในเครือ)
จำนวน
โครงการ
จำนวนหน่วย มูลค่า
(ล้าน บ)
% ในตลาด
ทั้งหมด
1 พฤกษา เรียลเอสเตท  31 10,973 26,679 20.20%
2 แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์    10 4,511 10,697 8.30%
3 ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  4 4,254 8,949 7.80%
4 อนันดาดีเวลลอปเม้นท์  7 3,323 21,048 6.10%
5 เอพี (ไทยแลนด์)  8 3,123 14,522 5.80%
6 คันทรี่ กรุ๊ป 1 2,741 6,215 5.00%
7 ยูนิ เวนเจอร์ 5 1,662 4,224 3.10%
8 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค   6 1,589 4,825 2.90%
9 ศุภาลัย  3 1,431 9,736 2.60%
10 แสนสิริ  4 1,273 5,342 2.30%

            และหากพิจารณาตามมูลค่า จะพบว่า บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก เป็นดังนี้:

ลำดับที่ ชื่อ บมจ.
(รวมบริษัทในเครือ)
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้าน บ)
จำนวนหน่วย % ในตลาด
ทั้งหมด
1 พฤกษา เรียลเอสเตท  31 26,679 10,973 14.60%
2 อนันดาดีเวลลอปเม้นท์  7 21,048 3,323 11.50%
3 เอพี (ไทยแลนด์)  8 14,522 3,123 8.00%
4 แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์    10 10,697 4,511 5.90%
5 ศุภาลัย  3 9,736 1,431 5.30%
6 ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  4 8,949 4,254 4.90%
7 เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  5 6,317 508 3.50%
8 คันทรี่ กรุ๊ป 1 6,215 2,741 3.40%
9 แสนสิริ  4 5,342 1,273 2.90%
10 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค   6 4,825 1,589 2.60%

            โดยสรุปแล้ว บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวมากที่สุด 31 โครงการ รวม 10,973 หน่วย รวมมูลคา 26,679 ล้านบาท หรือถึง 20.2% ของทั้งตลาด แสดงว่าทุก ๆ หนึ่งในห้าของสินค้าที่อยู่อาศัยที่เปิดใหม่ในตลาด เป็นของบริษัทดังกล่าวนี้ อันดับที่สองคือ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ มีสัดส่วนเพียง 8.3% หรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทแรก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในกรณีของมูลค่า จะพบว่า แม้อันดับหนึ่งคือ 'พฤกษา' ที่มีมูลค่าการพัฒนารวมราว 14.6% ของทั้งตลาด หรือทุก ๆ หนึ่งในเจ็ดหน่วย  แต่อันดับสองก็มีสัดส่วนสูงถึง 11.5% (ทุกๆ หนึ่งในสิบของตลาด) ซึ่งก็คือ บมจ.อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ นั่นเอง

            จะสังเกตได้ว่าในแง่จำนวนหน่วย 10 บริษัทแรกสุดในตลาดมีสัดส่วนในตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 64.3% และในแง่มูลค่าการพัฒนาก็พบว่า 10 บริษัทแรกสุดครองส่วนแบ่งตลาดถึง 62.6% หรือราว ๆ สองในสามของทั้งตลาด บริษัทมหาชนได้รับการส่งเสริมด้วยเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ นานาผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทำให้กิจการนี้แทบไม่มีที่ยืนสำหรับนักธุรกิจระดับ SMEs นัก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,387 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved