10 บริษัทพัฒนาที่ดินไทยที่ใหญ่สุดในรอบ 20 ปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 291/2560: วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            'พฤกษา' ครองอันดับหนึ่งบริษัทพัฒนาที่ดินตลอดช่วงที่เปิดตัวมาตั้งแต่ พ.ศ.2537-2560 แต่เครือ 'อัศวโภคิน' (แลนด์ฯ เอ.พี.และควอลิตี้เฮาส์) ใหญ่กว่า 'พฤกษา' ส่วน 'แสนศิริ' เป็นแชมป์ในจังหวัดภูมิภาค ค่าย 'แอล.พี.เอ็น.' เป็นขวัญใจคนจน  ส่วน 'อนันดา' และ 'ออริจิ้น' มาแรงสุดแม้เพิ่งเกิดใหม่

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่า จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดใหม่ทั้งหมดประมาณ 18,000 โครงการในช่วงปี 2537-2560 พบว่า บริษัทที่มีการเปิดตัวสูงสุด 10 อันดับแรกตามลำดับ เป็นดังนี้:

            อันดับที่ 1 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท พัฒนามาแล้วถึง 577 โครงการ รวมจำนวนหน่วยถึง 203,936 คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 412,141 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ยเพียง 2.021 ล้านบาท นับเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

            อันดับที่ 2 บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ พัฒนามาแล้ว 116 โครงการ รวมจำนวนหน่วยถึง 111,282 คิดเป็นมูลค่ารวม 153,289 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ยเพียง 1.377 ล้านบาท นับเป็นบริษัทที่มีสินค้าเฉลี่ยถูกสุด (ขวัญใจคนจน)

            อันดับที่ 3 บมจ. แสนสิริ พัฒนามาแล้ว 253 โครงการ รวมจำนวนหน่วยถึง 72,476 คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 276,638 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ย 3.817 ล้านบาท ถือเป็นบริษัทที่ไปลงทุนในภูมิภาคเป็นอันดับหนึ่ง

            อันดับที่ 4 บมจ. ศุภาลัย มีโครงการทั้งหมด 186 โครงการ รวมจำนวนหน่วยถึง 71,982 คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 211,047 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ย 2.932 ล้านบาท เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมากในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

            อันดับที่ 5 บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีโครงการทั้งหมด 219 โครงการ รวมจำนวนหน่วย 58,918 คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 278,794 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ยสูงสุดถึง 4.732 ล้านบาท นับเป็นบริษัทที่สร้างบ้านราคาเฉลี่ยสูงสุด

            อันดับที่ 6 บมจ. เอ.พี. (ประเทศไทย) มีโครงการทั้งหมด 178 โครงการ รวมจำนวนหน่วย 51,832 คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 215,645 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 4.160 ล้านบาท เป็นบริษัทที่สร้างบ้านคุณภาพ

            อันดับที่ 7 บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ ได้พัฒนามาแล้ว 163 โครงการ รวมจำนวนหน่วย 42,575 คิดเป็นมูลค่ารวม 172,660 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 4.055 ล้านบาท เป็นอีกบริษัทที่เน้นสร้างบ้านคุณภาพ

            อันดับที่ 8 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้พัฒนามาแล้ว 102 โครงการ รวมมีจำนวนหน่วย 36,862 คิดเป็นมูลค่ารวม 129,589 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ย 3.516 ล้านบาท โดยมีการเติบโตต่อเนื่อง

            อันดับที่ 9 บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ ได้พัฒนามาแล้ว 40 โครงการ รวมมีจำนวนหน่วย 26,086 คิดเป็นมูลค่ารวม 105,332 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 4.038 ล้านบาท นับเป็นบริษัทใหม่ที่มาแรงมากที่สุดแห่งหนึ่ง

            อันดับที่ 10 บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้พัฒนามาแล้ว 29 โครงการ รวมมีจำนวนหน่วย 13,360 คิดเป็นมูลค่า 30,984 ล้านบาท โดยแต่ละหน่วยมีราคาเฉลี่ยเพียง 2.319 ล้านบาท นับเป็นบริษัทใหม่ที่สร้างบ้านคุณภาพราคาไม่แพง

            โปรดดูตารางประกอบดังนี้:

ลำดับที่ ชื่อ บมจ. (รวมบริษัทในเครือ) จำนวนโครงการ จำนวนหน่วย มูลค่า (ล้าน บ) ราคาเฉลี่ย (ลบ.)
1 พฤกษา เรียลเอสเตท 577 203,936 412,141 2.021
2 แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ 116 111,282 153,289 1.377
3 แสนสิริ 253 72,476 276,638 3.817
4 ศุภาลัย 186 71,982 211,047 2.932
5 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 219 58,918 278,794 4.732
6 เอ.พี. (ประเทศไทย) 178 51,832 215,645 4.16
7 ควอลิตี้ เฮ้าส์ 163 42,575 172,660 4.055
8 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 102 36,862 129,589 3.516
9 อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ 40 26,086 105,332 4.038
10 ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 29 13,360 30,984 2.319
รวม   1,863 689,309 1,986,119 2.881

 

            โดยสรุปแล้ว

            1. 'พฤกษา' ครองอันดับหนึ่งบริษัทพัฒนาที่ดินตลอดช่วงที่เปิดตัวมาตั้งแต่ พ.ศ.2537-2560 แทนที่ บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ ก็เพราะนอกจากทำหลายทำเลเช่นเดียวกันแล้ว ยังทำทุกระดับราคาอีกด้วย

            2. อย่างไรก็ตามหากนับเครือ 'อัศวโภคิน' เข้าด้วยกันทั้งหมด (แลนด์ฯ เอ.พี.และควอลิตี้เฮาส์) จะพบว่ามีขนาดใหญ่กว่า 'พฤกษา' เสียอีก

            3. สำหรับ 'แสนศิริ' ถือเป็นแชมป์ในจังหวัดภูมิภาค โดยนำเงินไปพัฒนาในจังหวัดภูมิภาคมากกว่าบริษัทพัฒนาที่ดินอื่นใด

            4. ค่าย 'แอล.พี.เอ็น.' ซึ่งมีขนาดที่วัดจากจำนวนหน่วยขายเป็นอันดับที่สอง ถือเป็น "ขวัญใจคนจน" เพราะพัฒนาในระดับราคาเฉลี่ยที่ต่ำสุดคือเพียง 1.377 ล้านบาท

            5. ส่วน 'อนันดา' และ 'ออริจิ้น' ถือเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นมาหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 แต่กลับมาแรงสุด ถือเป็นบริษัทตัวอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 5,229 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved