10 บริษัทพัฒนาที่ดินนอกตลาดฯ ที่ใหญ่ที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 299/2560: วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในรอบครึ่งแรกของปี 2560 ยังมีบริษัทนอกตลาด 10 แห่งที่ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 10% ของทั้งตลาด แสดงว่าเป็นบริษัทใหญ่มากทั้งที่ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชน บริษัทเหล่านี้พัฒนาโครงการเพียง 1 โครงการเป็นหลักเท่านั้น

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่า จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดใหม่ทั้งหมดประมาณ 198 โครงการที่เปิดใหม่ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเปิดตัวสูงสุด 10 อันดับแรกตามลำดับ เป็นดังนี้:

            เมื่อเรียงตามจำนวนหน่วย จะเป็นดังนี้:

            อันดับที่ 1 บจก.ชัยพัฒนาที่ดิน โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 924 หน่วย รวมมูลค่า 3,587 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.882 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.7% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ เพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทปราการ

            อันดับที่ 2 บจก.นายารา จรัญ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 683 หน่วย รวมมูลค่า 1,975 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.892 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.3% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ พาร์คแลนด์ จรัญ-ปิ่นเกล้า (อาคารซี)

            อันดับที่ 3 บจก.เจ.ซี.อาร์.แลนด์ โดยพัฒนาโครงการ 2 โครงการมีหน่วยรวม 644 หน่วย รวมมูลค่า 762 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.183 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.2% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์และตึกแถว ได้แก่โครงการเฟื่องฟ้าวิลล่า โครงการ 17 เฟส 2 และโครงการเฟื่องฟ้าวิลล่า โครงการ 17 เฟส 4

            อันดับที่ 4 บจก.ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 553 หน่วย รวมมูลค่า 1,121 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.028 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการ POLY PLACE พหลโยธิน 23

            อันดับที่ 5 บจก.เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 552 หน่วย รวมมูลค่า 2,043 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.701 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ เมโทรโพลิส สำโรง อินเตอร์เชนจ์ อาคาร B

            อันดับที่ 6 บจก.ปรีดา เรียลเอสเตท โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 550 หน่วย รวมมูลค่า 797 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.449 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา

            อันดับที่ 7 บจก.ไซมิส แอสเสท โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 449 หน่วย รวมมูลค่า 3,786 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 8.433 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.8% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการ SIAMESE EXCLUSIVE 42

            อันดับที่ 8 บจก.แกรนด์วิลล์ พัฒนา โดยพัฒนาโครงการ 2 โครงการมีหน่วยรวม 426 หน่วย รวมมูลค่า 1,061 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.490 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.8% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์ ได้แก่โครงการแกรนด์วิลล์ ดอนเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำ

            อันดับที่ 9 บจก.มานะพัฒนาการ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 398 หน่วย รวมมูลค่า 712 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.790 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.7% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเอสเพน คอนโด ลาซาล

            อันดับที่ 10 บจก.ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีหน่วยรวม 390 หน่วย รวมมูลค่า 573 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 1.468 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.7% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเคฟ คอนโด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            อย่างไรก็ตามหากเรียงตามลำดับของมูลค่าโครงการจะเป็นดังนี้:

            อันดับที่ 1 บจก.ไซมิส แอสเสท โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 3,786 ล้านบาท มีหน่วยขาย 449 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยถึงหน่วยละ 8.433 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 2.1% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการ SIAMESE EXCLUSIVE 42

            อันดับที่ 2 บจก.ชัยพัฒนาที่ดิน โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 3,587 ล้านบาท มีหน่วยขาย 924 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.882 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 2.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ เพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทปราการ

            อันดับที่ 3 บจก.เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 2,043 ล้านบาท มีหน่วยขาย 552 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.701 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.1% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ เมโทรโพลิส สำโรง อินเตอร์เชนจ์ อาคาร B

            อันดับที่ 4 บจก.นายารา จรัญ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,975 ล้านบาท มีหน่วยขาย 683 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.892 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.1% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการเดอะ พาร์คแลนด์ จรัญ-ปิ่นเกล้า (อาคารซี)

            อันดับที่ 5 บจก.วี.เอ็ม.พี.ซี โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,769 ล้านบาท มีหน่วยขาย 221 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยถึงหน่วยละ 8.005 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 1.0% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์ ได้แก่โครงการแอสเทร่า เบลส (Astera Bless)

            อันดับที่ 6 บจก.หัวเม็ดทรงมัณฑ์ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,179 ล้านบาท มีหน่วยขาย 169 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยถึงหน่วยละ 6.977 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.6% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการThe Fine Residence อารีย์-พหลโยธิน 11

            อันดับที่ 7 บจก.ดับเบิ้ลยู-ชินวะ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,123 ล้านบาท มีหน่วยขาย 156 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยถึงหน่วยละ 7.197 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.6% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการรู เนะ สุ ทองหล่อ 5 (Runesu Thonglor 5)

            อันดับที่ 8 บจก.ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 1,121 ล้านบาท มีหน่วยขาย 553 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.028 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.6% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์ ได้แก่โครงการ POLY PLACE พหลโยธิน 23

            อันดับที่ 9 บจก.แกรนด์วิลล์ พัฒนา โดยพัฒนาโครงการ 2 โครงการมีมูลค่ารวม 1,061 ล้านบาท มีหน่วยขาย 426 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 2.490 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.6% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น อาคารชุด ได้แก่โครงการแกรนด์วิลล์ ดอนเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำ

            อันดับที่ 10 บจก.เรืองปัญญาเคหะการ โดยพัฒนาโครงการ 1 แห่ง มีมูลค่ารวม 974 ล้านบาท มีหน่วยขาย 267 ล้านบาท หรือมีราคาเฉลี่ยหน่วยละ 3.648 ล้านบาท มีแชร์อยู่ในตลาด 0.5% ทั้งนี้สินค้าที่พัฒนาเป็น ทาวน์เฮาส์ ได้แก่โครงการมิวส์ เทียนทะเล 15

            จะสังเกตได้ว่า

            1. ยังมีบริษัทนอกตลาดที่พยายามเติบโตขึ้นมาอีกมากพอสมควร

            2. ไม่มีใครจะเป็นเจ้าตลาดรายเดียวได้

            3. โครงการนอกตลาดเหล่านี้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ หลายแห่งมีการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูง และมีมูลค่าโครงการสูงมาก  ดังนั้นจึงต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หาไม่หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา (ถ้ามี) อาจทำให้สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อเกิดปัญหาได้เช่นกัน การพัฒนาโครงการจึงต้องมีการสำรวจวิจัยเพื่อการติดตามผลและประเมินผลการพัฒนาตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง

บริษัทพัฒนาที่ดินนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่สุด
เรียงตามจำนวนหน่วยที่เปิดขาย
ลำดับ บริษัทจำกัด จำนวนโครงการ จำนวนหน่วย มูลค่า (ล้านบ) % ในตลาด
1 ชัยพัฒนาที่ดิน   1 924 3,587 1.70%
2 นายารา จรัญ  1 683 1,975 1.30%
3 เจ.ซี.อาร์.แลนด์  2 644 762 1.20%
4 ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์  1 553 1,121 1.00%
5 เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้  1 552 2,043 1.00%
6 ปรีดา เรียลเอสเตท   1 550 797 1.00%
7 ไซมิส แอสเสท   1 449 3,786 0.80%
8 แกรนด์วิลล์ พัฒนา   2 426 1,061 0.80%
9 มานะพัฒนาการ  1 398 712 0.70%
10 ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์   1 390 573 0.70%

 

เรียงตามมูลค่าที่เปิดขาย
ลำดับ บริษัทจำกัด จำนวนโครงการ มูลค่า (ล้าน บ) จำนวนหน่วย % ในตลาด
1 ไซมิส แอสเสท   1 3,786 449 2.10%
2 ชัยพัฒนาที่ดิน   1 3,587 924 2.00%
3 เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้  1 2,043 552 1.10%
4 นายารา จรัญ  1 1,975 683 1.10%
5 วี.เอ็ม.พี.ซี  1 1,769 221 1.00%
6 หัวเม็ดทรงมัณฑ์  1 1,179 169 0.60%
7 ดับเบิ้ลยู-ชินวะ  1 1,123 156 0.60%
8 ชาแลน ดีเวลอปเม้นท์  1 1,121 553 0.60%
9 แกรนด์วิลล์ พัฒนา   2 1,061 426 0.60%
10 เรืองปัญญาเคหะการ  1 974 267 0.50%

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,548 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved