เสนอชื่อด่วนชิงรางวัลบริษัทนายหน้าดีเด่นด้านเทคโนโลยี
  AREA แถลง ฉบับที่ 300/2560: วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยในเครือข่าย ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ขอประกาศให้ผู้สนใจเสนอชื่อด่วน เพื่อคัดเลือกเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อเข้ารับรางวัลในงาน ARENA ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 นี้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ทั้งนี้โปรดเสนอชื่อบริษัทพร้อมเหตุผลภายในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยเสนอที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย sopon@area.co.th และ sopon@thaiappraisal.org

            อนึ่ง ARENA ศูนย์รวมของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วอาเซียน 8 ประเทศ (ยกเว้นบรูไนและลาวที่ยังไม่มีสมาคม) สำหรับในประเทศไทย มี 2 สมาคมที่เกี่ยวกับนายหน้าคือสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ แต่ในระยะแรกสมาคมยังไม่พร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกราว 40% เป็นนายหน้า จึงรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในประเทศไทยสำหรับ 2 ปีนี้

            รายละเอียดของรางวัลเป็นดังนี้:

            Award  given  to  a  firm  who  has  introduced  new  innovative  idea(s)  that  has  helped  the  firm  and sales and rental  in  particular  for  the  corresponding  year.  You  need  to  showcase  how  the idea  was generated  and  how  it  helped  the  firm.

 

JUDGING CRITERIA

            Section 1: Innovation State  the  New  Innovative  Idea(s)  introduced,  how  the  Idea  was  born  and how  it  helped  position  the  firm.  State  in  which  area  the  innovative  idea  was used.

            Section 2: Challenges Faced How  the Idea was  implemented,  challenges  faced,  how  it  was  resolved  and in what areas the firm benefitted.

            Section 3: Overall benefits State  how  the  Innovative  Idea(s)  helped  the  firm  overall  and  sales  in particular .  State percentage increase in sales as a result of the idea.

            Section 4: Collaterals Show proof of Idea in print in Web or in any other areas.

            Section 5: Other contributory factors What other benefits resulted in the Implementation of the innovative idea(s)

            สำหรับผู้สนใจไปร่วมงาน ARENA โปรดดูรายละเอียดได้ที่ www.arenarealestate.org และสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงาน 3 วัน พร้อมอาหารกลางวัน เครื่องดื่มเครื่องเคียง และงานเลี้ยงเพียง 5,000 บาท ที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โทร.0.2295.3171 ต่อ 109 ด่วน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 544 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved