AREA มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
  AREA แถลง ฉบับที่ 326/2560: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           อีกปีที่ศูนย์ข้อมูลฯ AREA มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเพื่อนร่วมงาน ปีนี้มอบไป 32 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน

         เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเพื่อนร่วมงานของ AREA โดยมีผู้เข้ารับทุนจำนวน 32 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ในงานยังได้จัดเลี้ยงอาหารแก่คู่ครองและบุตรธิดาของเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมงานทั้งบริษัทที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย ในงานดังกล่าว ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ AREA เป็นประธานมอบทุนดังกล่าว

         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลฯ AREA จัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาเพื่อนร่วมงานเช่นนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2549 นับเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยศูนย์ข้อมูลฯ AREA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 หรือ 23 ปีที่ผ่านมา รวมเป็นเงินมูลค่าหลายล้านบาทแล้ว นอกจากการจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ศูนย์ข้อมูลฯ AREA ยังมีสวัสดิการพิเศษอื่นอีกเช่น

            1. บุคลากรเสียชีวิต บริษัทให้การช่วยเหลือ 100,000 บาท

           2. การปรับเงิน ปรับขึ้นทุกครึ่งปี มาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดทุกปี

           3. เงินสะสม 7% ที่บริษัทสมทบ ทำงานครบ 5 ปี ได้รับพร้อมดอกเบี้ย

           4. โบนัส 0-3 เดือน ทุกปี ไม่เคยไม่จ่าย

           5. การกู้เงินฉุกเฉิน ตามพิจารณา ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน

           6. การช่วยเหลืองานศพ 5,000 บาท สำหรับญาติใกล้ชิด

           7. งานมงคลสมรส 5,000 บาท ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งคู่ได้ 2 เท่า

           8. งานบวช 5,000 บาท (บวชชีก็ได้เช่นกัน)

           9. คลอดบุตร 5,000 บาท นับตามจำนวนบุตร

           10. เพื่อนร่วมงานดีเด่นรายเดือน ดีเด่น 1,000 บาท ดีเด่นพิเศษ 2,000 บาท เดือนละ 2-4 ราย

           11. พนักงานดีเด่นประจำปี ท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือ ตามความเหมาะสม

           12. งานเลี้ยงปีใหม่ 1 ครั้ง / ปี

           13. งานเลี้ยงวันเกิดรายเดือน

           14. ท่องเที่ยวประจำปี 1-2 ครั้ง / ปี ครั้งละ 2 วัน หรือตามความเหมาะสม เป็นต้น

           นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ AREA ยังมีห้องสมุด มีหนังสือ 1,200 เล่มให้บริการ มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อนร่วมงานด้วยการอบรม-สัมมนา 2 ครั้ง / ปี ครั้งละ 2 วัน การส่งอบรมภายอกทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ห้องห้องพยาบาลและยา เครื่องดื่ม ไมโล, ชา, กาแฟ มีบริการฟรีได้ทุกเมื่อตลอดวัน และเครื่องสันทนาการ แบดมินตัน, ปิงปอง, บาสเก็ตบอล, เครื่องออกกำลังกาย, สระว่ายน้ำ เป็นต้น

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 344 คน
2017 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved