ดร.โสภณ ได้โล่จากสมาคม FIABCI
  AREA แถลง ฉบับที่ 327/2560: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับโล่เกียรติยศจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (International Federation of Real Estate) ซึ่งมีชื่อย่อว่า FIABCI ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส มีนาย Farook Mahmood เป็นประธานสมาคมดังกล่าว

            ดร.โสภณ เคยร่วมก่อตั้งสมาคม FIABCI ขึ้นในประเทศไทยครั้งหนึ่งเมื่อปี 2547 แต่ภายหลังได้ยกเลิกไป และได้ก่อตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี 2560 โดย ดร.โสภณ รับหน้าที่เป็นประธานสมาคมในครั้งนี้ และตั้งความหวังว่าตำแหน่งประธานหรือนายกสมาคมนี้จะให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในงานประสานงานกับอสังหาริมทรัพย์สากลมากขึ้น

            สมาคม FIABCI ประเทศไทยรับสมัครสมาชิกใหม่ โดยท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2sMvsoo  ส่วนท่านที่สนใจสมัครประกวดรางวัลอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก ซึ่งเป็นเสมือน Oscar ด้านอสังหาริมทรัพย์โลก สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2uiRqzH


 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 689 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved