บ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล ยังมีเหลืออยู่ 25,919 หน่วย อย่าสร้างเพิ่ม
  AREA แถลง ฉบับที่ 329/2560: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            รัฐบาลมัก "หาเรื่อง" สร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย อ้างคนจนอยู่เรื่อง  ดร.โสภณ จึงขอเสนอข้อมูลให้ทราบว่า ยังมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย) จำนวน 25,919 หน่วย ไม่ต้องสร้างเพิ่ม จะเป็นภาระแก่สังคม

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อการวางแผนและนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย ดังนี้:

จำนวนที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทที่รอการขาย ณ กลางปี 2560
ปี เปิดตัวมาก่อนปี 2560 เปิดในครึ่งปีแรก 2560 รวมทั้งหมด
ประเภท แนวราบ ห้องชุด รวม แนวราบ ห้องชุด รวม แนวราบ ห้องชุด รวม
จำนวนทั้งหมด (หน่วย) 14,061 77,775 91,836 1,062 4,041 5,103 15,123 81,816 96,939
ขายแล้ว (หน่วย) 9,990 59,164 69,154 141 1,725 1,866 10,131 60,889 71,020
จำนวนคงเหลือ (หน่วย) 4,071 18,611 22,682 921 2,316 3,237 4,992 20,927 25,919
มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท) 5,321 20,470 25,791 1,208 3,074 4,282 6,529 23,544 30,073
ราคาขายเฉลี่ย (ล้านบาท) 1.307 1.100 1.137 1.311 1.327 1.323 1.308 1.125 1.160
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            1. ขณะนี้ยังมีหน่วยขายคนซื้ออยู่หน่วยเหลือขายทั้งหมด 193,820 หน่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสำหรับที่มีราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วยนั้น มีอยู่ 25,919 หน่วย คิดเป็น 13% ของหน่วยรอการขายทั้งหมด ทั้งนี้ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นบ้านแนวราบ 4,992 หน่วย ประมาณ 19% และเป็นห้องชุด 20,927 หน่วย หรือประมาณ 81% ดังนั้นสินค้าที่มีราคาไม่สูงนี้จึงเป็นห้องชุดเป็นหลัก เพราะราคาที่ดินที่สูงขึ้น คงไม่สามารถใช้สร้างทาวน์เฮาส์ได้มากนัก ยกเว้นจะตั้งอยู่ไกลจากใจกลางกรุงออกไปมาก

            2. สินค้าคงเหลือ 25,919 หน่วยนี้ มูลค่าคงเหลือรวมกัน 30,073 ล้านบาท หรือเฉลี่ยขายกันหน่วยละประมาณ 1.16 ล้านบาท  อาจกล่าวได้ว่าสินค้ากลุ่มนี้มีราคาประมาณ 1 ล้านบาท เป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง โดยที่การเคหะแห่งชาติไม่จำเป็นต้องสร้างเอง อาจส่งเสริมให้เอกชนสร้างโดยรัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เอง ควรนำเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาสิ่งอื่นที่จำเป็นจะดีกว่า

            3. จะสังเกตได้ว่าสินค้าที่ขายในราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทนี้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เปิดขายมาก่อนปี 2560 โดยมีถึง 22,682 หน่วย ในขณะที่สินค้าที่เปิดใหม่ในปี 2560 มีอยู่เพียง 3,237 หน่วย ที่ยังรอคนมาซื้ออยู่ ถ้าสังเกตดูที่ราคาเฉลี่ย สินค้าที่เปิดตัวในปี 2560 มีราคาแพงกว่า (1.311 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับราคา 1.137 ล้านบาทที่เปิดขายมาก่อนหน้าปี 2560 กรณีนี้แสดงว่าต้นทุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น การสร้างบ้านราคาถูก ๆ คงทำได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตามราคาค่าแรงและค่าวัสดุต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก

            จากข้อมูลทั้งหมดนี้ชี้ว่ารัฐบาลไม่พึงคิดที่จะ "หางาน" ให้การเคหะแห่งชาติหรือกระทรวงการคลัง สร้างบ้านใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอีกในขณะนี้ อุปทานในภาคเอกชนยังมีคงเหลืออยู่โดยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องสร้างอุปทานใหม่ให้ล้านเกินแต่อย่างใด


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,806 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved