'ตึกแถว' ที่ไม่น่ารอด อยู่ที่ใด โอกาสทองผู้ซื้อ?
  AREA แถลง ฉบับที่ 330/2560: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ที่ขายไม่ออก หรือขายช้าอยู่ที่ไหนบ้าง ดร.โสภณ จะชี้ให้ทราบเพื่อการเตรียมพร้อมของนักพัฒนาที่ดิน ผู้ซื้อ สถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนที่อยู่อาศัย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจพบว่าโครงการตึกแถวในบางทำเลอาจมีปัญหาในการขาย และจึงเป็นสินค้าที่ไม่ควรทำการพัฒนาซ้ำ เพราะไม่น่าจะขายได้ สถาบันการเงินใดให้สินเชื่อกับสินค้าเหล่านี้ อาจจะมีปัญหาหนี้เสียได้ แต่ทั้งนี้บางโครงการในกลุ่มนี้ ก็อาจไม่เป็นเหมือนภาพรวมได้ ดังนั้นในการใช้ข้อมูลต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดด้วย

            สำหรับอันดับโครงการตึกแถวที่มีปัญหา เป็นดังนี้:

            อันดับที่ 1 ทำเล H9: บางนา-ตราด กม.30 ขึ้นไป ณ ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.650 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.16% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 22 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง นับสิบปี กลุ่มนี้น่าจะไปต่อไม่ได้แล้ว ไม่ควรพัฒนา

            อันดับที่ 2 ทำเล A2: บางขัน-คลองหลวง ณ ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.850 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.36% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 22 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง นับสิบปี กลุ่มนี้น่าจะไปต่อไม่ได้แล้ว ไม่ควรพัฒนา

            อันดับที่ 3 ทำเล A1: นวนคร-คลองรพีพัฒน์ ณ ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.900 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.53% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 183 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 135 เดือน คาดว่าจะไม่อาจก่อสร้างจนเสร็จได้

            อันดับที่ 4 ทำเล D1: สายไหม ณ ระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 5.628 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.55% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 239 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 157 เดือน ราคาคงสูงเกินไปในย่านนี้

            อันดับที่ 5 ทำเล J1: ป้อมพระจุล ณ ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 1.700 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.59% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 72 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 153 เดือน คาดว่าจะไม่อาจก่อสร้างจนเสร็จได้

            อันดับที่ 6 ทำเล N4: บางบัวทอง ณ ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 2.542 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.60% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 69 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 83 เดือน อาจไม่เหมาะกับการมีอาคารพาณิชย์ในย่านนี้

            อันดับที่ 7 ทำเล K1: พระรามที่ 2 กม.1-10 ณ ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.995 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.78% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 88 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 23 เดือน ราคาคงสูงเกินไปในย่านนี้

            อันดับที่ 8 ทำเล A7: พหลโยธิน-วังน้อย ณ ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.916 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.90% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 109 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 77 เดือน ราคาคงสูงเกินไปในย่านนี้

            อันดับที่ 9 ทำเล M5: สาย 7 ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม ณ ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.500 ล้านบาท มีอัตราการขายต่ำมากเพียง 0.95% ต่อเดือน ขณะนี้ยังมีเหลือขายอีก 18 หน่วย คาดว่าจะต้องใช้เวลาขายอีกนานถึง 83 เดือน ราคาคงสูงเกินไปในย่านนี้

            สินค้าเหล่านี้ในแง่หนึ่งก็ควรเปลี่ยนรูปแบบและราคาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แต่ถ้าจะขายต่อไปก็คงต้องลดราคาลงตามสมควร และอาจเป็นโอกาสทองของผู้ซื้อในแง่หนึ่งก็ได้ แต่ก็ใช่ว่าทุกโครงการในทำเลนี้มีปัญหา บางโครงการก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

            ศึกษาให้ถ้วนถี่ก่อนซื้อ

'ตึกแถว' ที่ไม่น่ารอด อยู่ที่ใด โอกาสทองผู้ซื้อ?
อันดับที่ ทำเล ระดับราคา
(ล้าน บ)
อัตราการขาย
/เดือน
เหลือ
(หน่วย)
ต้องใช้เวลา
ขายอีก(เดือน)
1 H9: บางนา-ตราด กม.30 ขึ้นไป 2.001-3.000 0.16% 22 นับสิบปี 
2 A2: บางขัน-คลองหลวง 2.001-3.000 0.36% 22 นับสิบปี 
3 A1: นวนคร-คลองรพีพัฒน์ 2.001-3.000 0.53% 183 135
4 D1: สายไหม 5.001-10.000 0.55% 239 157
5 J1: ป้อมพระจุล 1.001-2.000 0.59% 72 153
6 N4: บางบัวทอง 2.001-3.000 0.60% 69 83
7 K1: พระรามที่ 2 กม.1-10 3.001-5.000 0.78% 88 23
8 A7: พหลโยธิน-วังน้อย 3.001-5.000 0.90% 109 77
9 M5: สาย 7 ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม 3.001-5.000 0.95% 18 83
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 12,530 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved