ความใจแคบของ ดร.โสภณ พรโชคชัย!?!
  AREA แถลง ฉบับที่ 331/2560: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ปรมาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งบอกว่าในแวดวงธุรกิจของเรา มักมีความใจแคบ ขี้อิจฉา ปัดแข้งปัดขา ทำให้การสร้างสรรค์ต่าง ๆ ทำได้จำกัด  ดร.โสภณ จึงขอจดจารไว้เป็นบทเรียน

            เมื่อปีที่แล้ว (26-28 สิงหาคม 2559) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและนิทรรศการอสังหาริมทรัพย์อาเซียน หรือ ASEAN Real Estate Network Alliance เพราะสมาคมอื่นยังไม่พร้อมที่จะจัด และการดึงงานระดับภูมิภาคมาจัดในประเทศไทย น่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมประเทศไทย ดร.โสภณ จึงรับทำหน้าที่นี้

 

            ดร.โสภณ ได้จัดประชุมสมาคมวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยประมาณ 8 สมาคม และขอเชิญสมาคมเหล่านี้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดย "พะ" ยี่ห้อไว้ แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่สมาคมใด  พร้อมติดโลโก้ของสมาคมต่าง ๆ ไว้ในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ  และให้กรรมการสมาคมเหล่านี้เข้าร่วมงานได้สมาคมละ 5 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสำหรับบุคคลอื่นเก็บในราคา 100 เหรียญสหรัฐ  การที่นำสมาคมต่างๆ มาร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่ได้เป็นการเอายี่ห้อคนอื่นมาใช้แต่เพื่อให้ต่างชาติเห็นว่าในประเทศไทยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในทางตรงกันข้ามบางสมาคมจัดงานแบบนี้บ้าง แถมให้ ดร.โสภณ ช่วยประชาสัมพันธ์ กลับไม่ยอมเชิญ ดร.โสภณ เข้าร่วมด้วยซ้ำไป

 

            สำหรับสมาคมอสังหาริมทรัพย์อื่นในอาเซียน ดร.โสภณ ก็ให้แต่ละสมาคมสามารถส่งคนเข้าร่วมได้ฟรีอีก 3 คน และยังจัดที่พักให้กับผู้แทนของแต่ละประเทศอีกต่างหาก เรียกได้ว่าเป็นการ "เลี้ยงดูปูเสื่อ" อย่างดี เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของประเทศเจ้าภาพ แต่ปรากฏว่าพอในปีนี้ประเทศอื่นจัดงาน กลับขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ไม่มีการเชิญผู้แทนสมาคมเข้าร่วมหรือให้ที่พักฟรีเช่นกรณีในประเทศไทย ซึ่งอย่างน้อยก็คงทำให้ประเทศอื่นเห็นได้ว่า ประเทศไทยของเรามีความใจกว้างกว่ามาก

 

            ในการจัดงานนี้ ดร.โสภณ ไม่เคยไป "ไถ" หรือไป "ขอ" อย่างไร้ศักดิ์ศรีกับหน่วยงานของรัฐหรือของภาคเอกชนใด  แต่ด้วยความมุ่งมั่นของ ดร.โสภณ ที่หวังจะทำเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย จึงปรากฏว่ามีผู้เกี่ยวข้องมาออกบูธกันถึงราว 40 บูธ  บางงานที่จัดขึ้นในประเทศไทย ไปเที่ยว "ไถ" ไปเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เกี่ยวข้องเพียงเพื่อ "ขายผ้าเอาหน้ารอด" แบบนี้ถือเป็นการดำเนินงานที่ไม่ยั่งยืน  การทำธุรกิจใด ๆ ไม่ควรเป็นแบบ "ด้านได้อายอด"

 

            การเก็บค่าเข้าร่วมงานเพียง 100 เหรียญสหรัฐสำหรับกิจกรรม 2.5 วัน นับว่าถูกมาก กระทั่งประธานของสมาคมอสังหาริมทรัพย์จากประเทศอื่นที่มาเข้าร่วมงาน ยังถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงและเอื้ออาทรว่า งานนี้ขาดทุนหรือไม่ แต่นับว่าโชคดีที่ไม่ขาดทุน ด้วยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากถึงราว 400 กว่าคน เป็นแขกชาวต่างประเทศมากกว่า 300 คน ในขณะที่งานอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศบางงานเก็บเงินแพงระยับคุยว่ามีคนร่วมงาน 400 คน แต่เอาเข้าจริง คงมีเพียง 150 คนเท่านั้น งาน ARENA ที่ ดร.โสภณ จัดถือเป็น Platform สำหรับนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน ไม่ใช่งานที่จัดให้นายหน้าอเมริกามากรุยทางทำธุรกิจขณะที่มีผู้เข้าร่วมจากประเทศอื่นได้ประโยชน์นิดหน่อย

            ความใจแคบมักไม่สร้างสรรค์ ทำเพื่อตนเอง ไม่ได้เพื่อชาติ

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,190 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved