พล.อ.ประยุทธ์ควรใช้เงินส่วนตัว 30,000 ล้านเยียวยาเหมืองทองคำ
  AREA แถลง ฉบับที่ 333/2560: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เหมืองทองคำที่พิจิตรยังไม่หมดเวลาสัมปทาน พล.อ.ประยุทธ์ก็ใช้อำนาจตาม ม.44 สั่งปิด ขณะนี้กำลังพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้นักลงทุนออสเตรเลีย ความเสียหายนี้ประมาณ 30,000 ล้านบาท เกิดจากท่าน ท่านควรรับผิดชอบใช้เงินส่วนตัวจ่ายเองหรือไม่

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ให้ข้อคิดเห็นว่าตามที่มีข่าวว่า "ไทย-ออสเตรเลีย ส่อได้ข้อยุติ ปิดเหมืองทองอัครา ชง ครม.ชดเชยความเสียหาย" (ไทยรัฐออนไลน์ https://goo.gl/7LTNeK) ความเสียหายนี้เป็นเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท

            ตามข่าวมีรายละเอียดว่า "ขณะนี้ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จำกัด ผู้ประกอบการเหมืองแร่ของออสเตรเลีย อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลไทย ภายหลังจากได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยชดใช้ค่าเสียหายทางธุรกิจมูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 30,000 ล้านบาท จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่ง คสช.เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตร และใบอนุญาตทุกประเภท ยุติการทำเหมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นมา"

            กรณีนี้หากต้องชดเชยค่าเสียหายจริง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจต้องใช้เงินส่วนตัว หรือของคณะ คสช. ชดเชยค่าเสียหายเอง เพราะอาจถือเป็นการกระทำที่ผิดพลาดของตนและคณะเอง นอกจากนี้รัฐบาลยังควรพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชุมชนในแง่ที่ชุมชนเสื่อมโทรลง แต่เดิมเหมืองนี้มีคนงานนับพัน ชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยไม่ต้องไปทำงานในเมืองหรือในกรุงเทพมหานคร แต่การไม่มีเหมือง ทำให้ชุมชนแร้นแค้นยากจนลงทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของตนเอง รัฐบาลจึงควรเยียวยาในส่วนนี้

            ดร.โสภณ ได้ทำการศึกษาและพบว่าการทำเหมืองไม่ได้ก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรือทำให้ประชาชนเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/envi.people

            โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องเหมืองทองคำ Clip สัมภาษณ์ประชาชนที่เกี่ยวข้อง

           1. "อย่าฆ่าประชาชนด้วยการปิดเหมืองทองคำ": https://youtu.be/uNepHqu7-Ro

           

2. คุยกับฝ่ายค้านเหมือง เขาค้านผิดๆ อย่างไร www.youtube.com/watch?v=dKXGyVGCBj4

 

3. เจ้าอาวาสข้างเหมือง ยืนยันปลอดภัยแน่นอน www.youtube.com/watch?v=-6bvsW7DF3A

 

4. พืชผักรอบเหมือง กินได้ครับ www.youtube.com/watch?v=HyxwbbyrdRE

 

5. รอบเหมืองทอง ยืนยันไร้มลพิษครับ www.youtube.com/watch?v=lqtPpQaPrLg

 

6. น้ำบาดาลดื่มได้สนิทใจแน่นอน www.youtube.com/watch?v=pZslXt-c4P8

 

7. เปิดโปง NGOs หาเรื่องเท็จค้านเหมืองครับ www.youtube.com/watch?v=y66H1_v6F9E

 

8. รายการเถียงให้รู้เรื่อง อย่าปิดเหมืองทองคำ www.youtube.com/watch?v=XLin878I5vs


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 11,808 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved