ดร.โสภณ ไปบรรยายในงานประชุม ARENA ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
  AREA แถลง ฉบับที่ 334/2560: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะไปบรรยายเรื่อง " The ASEAN Property Markets, Its Performance And Direction" ในงาน ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

 

            อนึ่ง ดร.โสภณ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน 2016 ARENA ณ กรุงเทพมหานครเมื่อปีที่แล้ว และประสบความสำเร็จด้วยดี โปรดดูรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม คลิป ตลอดจนรูปภาพงานประชุมคราวก่อนได้ที่ https://goo.gl/fT7h9H


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 347 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved