บรรยากาศงานประชุม ARENA ประเทศมาเลเซีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 339/2560: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

ในระหว่างวันที่ (25-27 สิงหาคม 2560) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธาน ก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการ ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ได้ไปบรรยายและเข้าร่วมการประชุมงานข้างต้นนี้ ต่อไปนี้เป็นภาพบรรยากาศในงานนี้โดยรวม

ดูอัลบั้มภาพคลิกที่นี่: http://bit.ly/2wa4iMs

 

สำหรับบรรยากาศการจัดงานในครั้งก่อนเมื่อปี 2559 ที่ ดร.โสภณ เป็นประธานจัดงานในปีที่แล้ว
สามารถดูได้ดังนี้:
http://www.thaiappraisal.org/english/international/expo-arena_inter.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 452 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved