ดร.โสภณเตือนสติ ดร.สมคิด อย่าคิดผิดๆ
  AREA แถลง ฉบับที่ 344/2560: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            จะสร้างบ้านประชารัฐไปทำไม ในเมื่อภาคเอกชนก็ทำได้และไม่มีใครบ่นสักคำว่าบ้านแพง จะเอาต่างชาติมาสร้างบ้านประชารัฐทำไม ในเมื่อเราควรส่งเสริม SMEs และนักธุรกิจไทย ดร.โสภณเตือน ดร.สมคิด อย่าได้คิดผิดๆ

            ตามที่มีข่าวของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า "“สมคิด”หนุนสร้างที่อยู่อาศัยกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ปานกลาง และผู้สูงอายุ" (https://goo.gl/jBH78k) และมีข่าวว่า "'สมคิด'เปิดทางต่างชาติร่วมสร้างบ้านประชารัฐ" (https://goo.gl/T2rYju) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) เห็นว่ารัฐบาลโดยทีมเศรษฐกิจที่นำโดย ดร.สมคิดกำลังหลงทาง จึงขอให้ความเห็นเพื่อ "เตือนสติ" ดังนี้:

            1. ขณะนี้ยังมีหน่วยขายคนซื้ออยู่หน่วยเหลือขายทั้งหมด 193,820 หน่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสำหรับที่มีราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วยนั้น มีอยู่ 25,919 หน่วย คิดเป็น 13% ของหน่วยรอการขายทั้งหมด ทั้งนี้ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นบ้านแนวราบ 4,992 หน่วย ประมาณ 19% และเป็นห้องชุด 20,927 หน่วย หรือประมาณ 81% มูลค่ารวมกัน 30,073 ล้านบาท หรือเฉลี่ยขายกันหน่วยละประมาณ 1.16 ล้านบาท อาจกล่าวได้ว่าสินค้ากลุ่มนี้มีราคาประมาณ 1 ล้านบาท เป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง โดยที่การเคหะแห่งชาติไม่จำเป็นต้องสร้างเอง อาจส่งเสริมให้เอกชนสร้างโดยรัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เอง ควรนำเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาสิ่งอื่นที่จำเป็นจะดีกว่า (http://bit.ly/2vjPGX9)

            2.  สำหรับห้องเช่าหรืออะพาร์ตเมนต์ในเมือง ก็ยังมีอยู่อีกมากมาย เช่น กรณีที่เคยคิดจะสร้างบ้านประชารัฐพหลโยธินซอย 11 ก็ปรากฏว่า ดร.โสภณ ยังเคยสำรวจพบว่ามีที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคา 2,000-5,000 บาทในพื้นที่แถบนี้เกือบ 1,000 หน่วย (http://bit.ly/2kYSO8V) รัฐบาลไม่จำเป็นต้องสร้างห้องเช่าเพิ่มแต่อย่างใด

            3. การอ้าง "คนจน" 11 ล้านคนนั้น คนเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด มีบ้านเป็นของตนเองอยู่แล้ว ส่วนที่จนมาก ๆ ก็ยังสามารถเช่าบ้านในตลาดเปิดได้ อย่าไปสร้างภาระให้กับประชาชนเพื่อหวังช่วยธุรกิจขายบ้านดีกว่า

            4. การคิดให้ต่างชาติมาลงทุนทำบ้านประชารัฐเป็นการคิดผิดมหันต์ เพราะธุรกิจนี้ควรส่งเสริม SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการผลิตที่อยู่อาศัยมากกว่า และเรายังมีบริษัทมหาชนใหญ่ ๆ ที่ผลิตที่อยู่อาศัยราคาถูกได้มากกว่าการเคหะแห่งชาติ และรัฐยังได้ภาษีจากบริษัทเหล่านี้ ไม่ต้องอุ้มเสียอีก

            5. การสร้างบ้านประชารัฐในที่ดินราคาแสนแพงใจกลางเมือง เป็นการทำลายโอกาสการสร้างรายได้เข้าหลวงเพื่อนำรายได้มาพัฒนาประเทศ แต่หวังแต่จะจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการ เพื่อ "ปรนเปรอ" ข้าราชการ ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติโดยตรง ไม่ใช่การช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยจริงๆ

            การคิดผิด ๆ ของ ดร.สมคิด จะนำพาเศรษฐกิจไทยไปสู่ความเสียหายหรือไม่ สมควรจับตามองเป็นพิเศษ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,653 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved