ทำเลสะพานใหม่กำลังคึก?
  AREA แถลง ฉบับที่ 347/2560: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ทำไมทำเลสะพานใหม่ จึงบูมหรือมีอัตราการขายที่ดีจนน่าจับตามอง ดร.โสภณ แห่งศูนย์ข้อมูลฯ AREA มีคำตอบ!!!

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ส่งคณะนักวิจัยออกสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยบริเวณทำเล D2 สะพานใหม่ พบว่าทำเลนี้น่าสนใจมาก ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะห้องชุดขายได้ดีมาก แต่อย่างอื่นอาจจะแย่ ลองมาดูกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง

ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยทำเล D2: สะพานใหม่
ประเภทบ้าน ราคา
(ล้านบาท)
รวม ขายแล้ว เหลือ มูลค่า
(ล้าน)
% ขายได้ ขายได้
เดือนละ (%)
บ้านเดี่ยว 5.001-10.000 330 202 128 2,305 61.20% 2.90%
  10.001-20.000 72 58 14 857 80.60% 1.40%
  รวม 402 260 142 3,162 64.70% 2.60%
บ้านแฝด 3.001-5.000 121 35 86 604 28.90% 1.10%
  รวม 121 35 86 604 28.90% 1.10%
ทาวน์เฮาส์ 1.001-2.000 229 216 13 376 94.30% 1.10%
  2.001-3.000 9 7 2 21 77.80% 0.90%
  3.001-5.000 108 102 6 431 94.40% 3.60%
  รวม 346 325 21 829 93.90% 1.90%
ตึกแถว 10.001-20.000 61 20 41 1,105 32.80% 2.50%
  รวม 61 20 41 1,105 32.80% 2.50%
ห้องชุด 1.001-2.000 859 583 276 1,511 67.90% 6.40%
  2.001-3.000 2,246 886 1,360 5,609 39.40% 9.10%
  3.001-5.000 274 106 168 1,050 38.70% 13.80%
  5.001-10.000 9 3 6 51 33.30% 24.10%
  รวม 3,388 1,578 1,810 8,222 46.60% 8.80%
โดยรวม 1.001-2.000 1,088 799 289 1,888 73.40% 5.30%
  2.001-3.000 2,255 893 1,362 5,631 39.60% 9.00%
  3.001-5.000 503 243 260 2,085 48.30% 8.60%
  5.001-10.000 339 205 134 2,356 60.50% 3.40%
  10.001-20.000 133 78 55 1,962 58.60% 1.90%
  รวม 4,318 2,218 2,100 13,921 51.40% 7.40%
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            ภาพโดยรวมของทำเล D2: สะพานใหม่นี้มีขายสินค้าหลากหลาย แต่ส่วนมากเป็นห้องชุด สินค้าส่วนใหญ่ก็ขายในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ส่วนที่เกินกว่านี้ก็มีเป็นส่วนน้อยมาก เช่น ราคา 3-5 ล้าน โดยเฉพาะราคา 5-10 ล้านบาท หรือยิ่งถ้าเป็นราคา 10-20 ล้านบาท ก็มีเพียง 133 หน่วยจากทั้งหมด 4,318 หน่วยเท่านั้น มูลค่าการพัฒนาของสินค้าที่อยู่อาศัยในทำเลนี้เป็นเงิน  13,921 ล้านบาท มากกว่าในบางจังหวัดภูมิภาคเสียอีก

            สำหรับการขาย ปรากฏว่าขายได้ถึงเดือนละ 7.4% หรือแสดงว่าภายในระยะเวลา 13.5 เดือน สินค้าที่อยู่อาศัยทั้งหมดก็จะขายหมด นี่แสดงว่าตลาดกำลังคึกคัก ถ้าเราพิจารณาจากระดับราคา จะเห็นได้ว่าระดับราคาที่ขายได้ดีที่สุดก็คือ 2-3 ล้านบาท และระดับราคา 3-5 ล้านบาท สินค้าระดับราคาอื่น ๆ โดยเฉพาะที่ราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปกลับขายได้ช้า เพราะเป็นสินค้าที่แพง ไม่เหมาะสมกับประชากรในทำเลนี้

            ส่วนประเภทที่อยู่อาศัยที่ขายดีจริงๆ ก็คือสินค้าประเภทห้องชุด ส่วนสินค้าอื่นๆ ขายได้ช้าหรือยาก โดย:

            1. บ้านเดี่ยวในทำเลนี้มีราคา 5-10 ล้านบาทกลุ่มหนึ่งและ 10-20 ล้านบาทอีกกลุ่มหนึ่ง ปรากฏว่าขายได้ช้ามาก

            2. บ้านแฝดระดับราคา 3-5 ล้านบาทก็ขายได้ช้ามาก

            3. ทาวน์เฮาส์ ราคา 1-5 ล้านบาท ก็ขายได้ช้ามาก เพราะส่วนมากขายไปหมดแล้ว เหลือแต่ส่วนน้อยที่อาจไม่ได้จัดกิจกรรมการขายใด ๆ

            4. ตึกแถวราคา 10-20 ล้านบาท ก็ขายค่อนข้างช้า

            สินค้าที่ขายดีจริงก็คือห้องชุด โดยเฉพาะห้องชุดราคา 3-5 ล้านบาท ขายได้เดือนละ 13.8% เลยทีเดียว  ส่วนอีกกลุ่มก็คือห้องชุดราคา 2-3 ล้านบาท ที่ขายได้ 9.1% ต่อเดือน ซึ่งก็นับว่าขายได้ดีมาก ส่วนห้องชุดราคา 1-2 ล้านบาท ก็ขายได้ดีพอสมควรคือ 6.4% ต่อเดือน แต่อาจขายได้ช้ากว่าทั้งนี้คงเป็นเพราะขายไปมากแล้ว (67.9%) จึงอาจไม่ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนห้องชุดราคา 5-10 ล้านบาท มีจำนวนน้อยมาก จึงอาจไมได้กล่าวถึง

            ทำเลนี้เติบโตได้มากโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าห้องชุดก็เพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนขยายนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่พึงสังวรก็คือในบริเวณใกล้ ๆ ขนานกันเพียง 2 กิโลเมตร ก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงกำลังก่อสร้างอยู่เช่นกัน


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,573 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved