รัชโยธิน: ทำเลที่ขายดีที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 349/2560: วันพุธที่ 06 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ข่าวดี ทำเลรัชโยธิน เป็นทำเลที่ขายดีที่สุด ขายเป็นเทน้ำเทท่า เปิดตัวมาภายในเวลา 4 เดือนก็น่าจะขายได้หมดโครงการแล้ว

            ในจำนวนทำเลที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ส่งคณะนักวิจัยออกสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยพบว่า บริเวณทำเล F2 รัชโยธิน เป็นทำเลนี้น่าสนใจมากในแง่ที่ขายสินค้าที่อยู่อาศัยได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด มาวิเคราะห์เจาะลึกกัน

ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยทำเล F2: รัชโยธิน
ประเภทบ้าน ราคา (ล้านบาท) รวม ขายแล้ว เหลือ มูลค่า (ล้าน) % ขายได้ ขายได้
เดือนละ (%)
บ้านเดี่ยว 10.001-20.000 40 26 14 651 65.00% 6.50%
  >20.000 8 4 4 238 50.00% 8.30%
  รวม 48 30 18 889 62.50% 6.80%
ทาวน์เฮาส์ 5.001-10.000 92 90 2 769 97.80% 2.80%
  รวม 92 90 2 769 97.80% 2.80%
ห้องชุด 1.001-2.000 2,301 1,808 493 4,140 78.60% 15.10%
  2.001-3.000 1,389 1,224 165 3,497 88.10% 16.00%
  3.001-5.000 1,911 1,583 328 7,723 82.80% 46.40%
  5.001-10.000 291 157 134 1,855 54.00% 27.70%
  >20.000 1 1 0 56 100.00% 100.00%
  รวม 5,893 4,773 1,120 17,271 81.00% 26.10%
โดยรวม 1.001-2.000 2,301 1,808 493 4,140 78.60% 15.10%
  2.001-3.000 1,389 1,224 165 3,497 88.10% 16.00%
  3.001-5.000 1,911 1,583 328 7,723 82.80% 46.40%
  5.001-10.000 383 247 136 2,624 64.50% 21.70%
  10.001-20.000 40 26 14 651 65.00% 6.50%
  >20.000 9 5 4 294 55.60% 18.50%
  รวม 6,033 4,893 1,140 18,929 81.10% 25.60%
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            สินค้าในทำเลนี้มี 6,033 หน่วย รวมมูลค่า 18,929 ล้านบาท ขายไปแล้ว 4,893 หน่วย หรือ 81.1% เหลืออยู่เพียง 1,140 หน่วย และเฉลี่ยแล้วในแต่ละเดือนสามารถขายสินค้าได้ 25.6% ถ้าหากเป็นเช่นนี้ตลอดไป สินค้าที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ก็น่าจะขายหมดในเวลา 4 เดือน หรืออย่างช้าอาจเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยมีสมมติฐานว่าไมมีใครเปิดตัวโครงการออกมาขายอีก แต่คงเป็นไปได้ยากเพราะคงมีคู่แข่งเปิดตัวมาเป็นระยะๆ

            ในจำนวนสินค้าที่อยู่อาศัย 6,033 หน่วยนี้ เป็นห้องชุดถึง 5,893 หน่วย หรือ 97.7% เลยทีเดียว มีสินค้าอื่นเพียงส่วนน้อย ได้แก่ บ้านเดี่ยว 48 หน่วย ขายในราคา 10-20 ล้านบาทกลุ่มหนึ่ง และราคา 20 ล้านบาทขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่ง ทาวน์เฮาส์ราคา 5-10 ล้านบาทจำนวน 92 หน่วย แสดงให้เห็นว่าหากไม่ใช่ห้องชุด สินค้าที่อยู่อาศัยแบบอื่น ล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นไปนั่นเอง

            ในส่วนของห้องชุดปรากฏว่า สินค้าหลักคือห้องชุดราคา 1-2 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีราคาค่อนข้างต่ำถึง 2,301 หน่วย (39% ของห้องชุดทั้งหมด) ขายไปได้แล้วถึง 78.6% และขายได้ในสัดส่วน 15.1% ต่อเดือน กลุ่มรองลงมาคือห้องชุดราคา 3-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มราคาปานกลางค่อนข้างสูง มี 1,911 หน่วย (32%) และขายได้มากที่สุดคือเดือนละ 46.4% จึงนับเป็นสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่นี้ที่มีระบบรถไฟฟ้าที่ดีในอนาคต ทั้งสายสีแดงและสายสีเขียวที่กำลังก่อสร้าง ส่วนห้องชุดราคา 5-10 ล้านบาทก็มี แต่มีน้อย เพียง 291 หน่วย แสดงว่าทำเลนี้ยังไม่เหมาะที่จะสร้างสินค้าราคาสูงมากนัก

            โดยรวมแล้ว ห้องชุดรายได้เดือนละ 26.1% เลยทีเดียว ทำเลนี้จึงเหมาะสำหรับห้องชุดราคาปานกลาง ซึ่งเป็นทำเลที่ขยายตัวมาจากทำเลในใจกลางเมืองคือพหลโยธินช่วงต้น หรือรัชดาภิเษก เป็นต้น ในอนาคตยังคงจะเติบโตได้อีกมากทีเดียว


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,416 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved