งานมหกรรมอสังหาฯ เพื่อการลงทุน
  AREA แถลง ฉบับที่ 352/2560: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอสังหาฯ เพื่อการลงทุนได้จัดการแถลงข่าวขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

            บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) กำหนดจัดงาน “มหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2560 : Thailand Property Best Buy Expo 2017 (TbEX) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร 

            วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อรวบรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามหัวเมืองใหญ่ เมืองที่กำลังพัฒนา เมืองเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองแหล่งท่องเที่ยว ที่มีโอกาสลงทุนเพื่อปล่อยเช่าทำรายได้ให้กับทั้งผู้ลงทุนและเจ้าของโครงการ อีกทั้งราคาทรัพย์ยังสามารถขยับสูงขึ้นได้ในอนาคต โดยเจ้าของทรัพย์จัด Promotion ราคาพิเศษ หรือจัด Package การขายพร้อมบริหารหาคนเช่าให้กับนักลงทุนในช่วง 1-3 ปี Guarantee ผลตอบแทน 4-6-8% ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ลงทุนที่สามารถเร่งการตัดสินใจของผู้ซื้อ นอกเหนือจากช่วยผู้ขายได้ใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์นั้นให้ก่อประโยชน์สร้างรายได้และเป็นแหล่งหมุนเวียนทุนได้เป็นอย่างดี

            แนวทางการจัดงานก็คือ คณะผู้จัดงานจะรวบรวมโครงการอสังหาฯมาออกบูธโดยมีเป้าหมาย 100 บูธจากอสังหาฯทั่วประเทศจากเมืองแหล่งงาน แหล่งท่องเที่ยวและ แหล่งการศึกษา รวมทั้งมีบูธนายหน้าข้ามชาติจากสิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฯลฯ และในงานมีกิจกรรมสัมมนาฟรีตลอด 3 วันโดยมีหัวข้อครอบคลุมทั้งเรื่องสาธารณูปโภคโครงข่ายทั่วประเทศไทยและอาเซียน Concept ONE Belt One Road ที่จะเชื่อม ASIAN โครงการ EEC สนข รฟท รฟม วิทยากรจากกลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง และ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กลุ่มวิทยากรวิเคราะห์หุ้น ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และกลุ่ม Start Up โค๊ชเงินล้าน จากหลากหลายสำนัก จนถึงเรื่องฮวงจุ้ย โดย อ.ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล หลากหลายครบทุกแนว ไปถึงแนวทางการพัฒนาอสังหาในรูปแบบบ้านพักคนชรา ฯลฯ

            ในด้านค่าใช้จ่ายในการร่วมออกบูธ จำนวน 1 บูธมาตรฐาน ราคา 60,000 บาท หรือแบบสปอนเซอร์งานพร้อมสิทธิ์พิเศษอื่น 200,000 บาท (ไม่ออกบูธ)

            คณะจัดงานจึงเรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมออกบูธหรือเป็นสปอนเซอร์ในงานนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายการขายอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาคและอาเซี่ยนอีกด้วย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสัญชัย ลิ้ม โทร. 090.665.9360

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 784 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved