เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 354/2560: วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันที่ 6 กย. 60 มีงานแถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ "เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อบ้าน" มาดูคลิปการบรรยายที่สำคัญนี้กัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน ก่อตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน การยึดถือประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านเป็นศูนย์กลางก็คือการยึดถือประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศ้ยที่สอดคล้องกับตลาดคือความต้องการของผู้ซื้อบ้าน การคุ้มครองผู้ซื้อบ้านก็คือการเพิ่มความมั่นใจในตลาด ทำให้มีการซื้อขายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายบ้านและสถาบันการเงิน ตลอดจนสังคมโดยรวม

            ผู้ที่ร่วมอภิปรายมีดังนี้:

            คุณดวงรัตน์ รุ่งสาง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาฯ กรมที่ดิน

            คุณธีร์  บุญวาสนา  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน/

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด

            คุณดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

            คุณอลงกต บุญมาสุข ผู้บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกสิกรไทย/เลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

            คุณนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารทรัพย์สินรอการขาย และพัฒนาธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส)

            คุณสมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก)

            คุณวิญญ วรัญูญู ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ/ที่ปรึกษาสมาคมผู้ซื้อบ้าน

            คุณกิตติ อึ้งมณีภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

            คุณชัยวัฒน์ วณิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส และบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ/และนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/V_yrJHYRQ1A

 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/ZQqbn_8aY3o

 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/XJBEWHpnjPM

 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/OQy4SwSeEPk

 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/vqPkeUAmEeU

 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/T3To1UJyLJQ

 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/DudXegIiAv0

 

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/COetS4oTdew


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 994 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved