เลิก "ดรามา" เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซะที
  AREA แถลง ฉบับที่ 357/2560: วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ที่ผ่านมามีข้อเขียนที่ชวนไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายประการ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) จึงได้ออก Facebook Live เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้อง และเสนอให้

            1. จัดเก็บภาษีโดยไม่มีข้อยกเว้น

            2. จัดเก็บภาษีเริ่มต้นที่อัตราเดียว เช่น 0.5% หรือ 1%

            3. ในกรณีที่ผู้ขายจำเป็นต้องขาย รัฐควรตั้งกองทุนมาช่วยซื้อที่ดินเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน

โปรดฟัง Clip FB Live ของ ดร.โสภณ ดังนี้: http://bit.ly/2wWaR4k


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 997 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved