ป่าชุมชนที่รัฐยกให้กระทิงแดง มีมูลค่า 9 ล้านบาท
  AREA แถลง ฉบับที่ 358/2560: วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ป่าชุมชนซึ่งเป็นที่สาธารณะห้วยเม็ก เนื้อที่ 31.5 ไร่ ที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ "กระทิงแดง" ใช้ฟรีนั้น ดร.โสภณ ให้ความเห็นว่าที่ดินแปลงนี้มีมูลค่า 9 ล้านบาท ควรที่บริษัทจะเช่าจากชุมชนหรือทางราชการ

            เปิดเอกสารมหาดไทย มท.1 เซ็นอนุมัติให้กระทิงแดงใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขตโรงงาน ที่ผ่านมามีข่าวว่า "เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (กระทิงแดง) ใช้ “ที่สาธารณะห้วยเม็ก” เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 2 งาน เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม (http://bit.ly/2wmFCgM) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้ส่งผู้ประเมินค่าทรัพย์สินออกสำรวจที่ดินแปลงดังกล่าว และได้พบข้อมูลดังนี้:

            1. ที่ดิน "ที่สาธารณะห้วยเม็กอยู่ในเขตบ้านหนองแต้ หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น" มีสภาพเป็นป่า มีสภาพเป็นป่ารกชัฏและป่าโปร่งบ้างในบางบริเวณ มีพื้นที่รวมตามที่ระบุคือ 31.5 ไร่ ที่ทางราชการระบุว่า "ปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูฝนแต่อย่างใด" นั้น สภาพในความเป็นจริง ยังมีการกักเก็บน้ำไว้ และน่าที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

            2. อย่างไรก็ตาม "กระทิงแดง" ได้กว้านซื้อที่ดินบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี 2555 โดยปรากฏว่าในปัจจุบันที่สาธารณะห้วยเม็กนี้กลายเป็น "ไข่แดง" อยู่กลางที่ดินของ "กระทิงแดง" อย่างไรก็ตามตามแผนที่น่าจะมีทางสาธารณะเข้าถึงจากถนนใหญ่ (ท.ล.4003)

            3. ในการกว้านซื้อที่ดินที่ผ่านมา ที่ดินที่เป็นนา มีการซื้อขายกันในราคา 200,000 บาท ที่ดินติดถนน (ท.ล.4003) ก็มีราคาประมาณ 500,000 บาทต่อไร่ แต่ปัจจุบันเรียกขายเกินกว่านี้ราว 3 เท่า ที่ดินที่เป็นที่นา/สวนโดยรอบในปัจจุบันมีราคาประมาณ 200,000 บาทต่อไร่

            4. จากการศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้น ดร.โสภณ ประมาณการว่า มูลค่าของที่ดิน 31.5 ไร่ ที่เป็นที่สาธารณะหนองเม็กนี้ น่าจะมีราคาไร่ละ 280,000 บาท หรือตกเป็นเงินประมาณ 8.82 ล้านบาท หรือราว 9 ล้านบาท หากที่ดินแปลงนี้เป็นของเอกชน "กระทิงแดง" อาจต้องซื้อในราคาที่สูงกว่านี้มาก เพราะจำเป็นต้องใช้พื้นที่

            5. ที่ว่าประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นอาจไม่เป็นจริง เพราะประชาชนยังสามารถใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเก็บของป่า ฯลฯ

            6. ในกรณีให้เอกชนใช้ที่ดิน น่าจะเป็นในรูปของการเช่าระยะยาว โดยอาจเช่าในอัตรา 3% ของราคาตลาด หรือประมาณ 264,600 บาทต่อปี

            7. การที่ "กระทิงแดง" เช่าที่ดินนี้ โดยอาจจ่ายเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ทางหนึ่ง สร้างความสง่างามแก่บริษัท ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงดี

            ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส การเช่าที่ดิน จึงอาจเป็นทางออกหนึ่งเพื่อการรักษาภาพพจน์ของวิสาหกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเอง

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 30,128 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved