ด่วน ไม่จริง ที่ว่าแรงซื้อห้องชุดหรูแผ่ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 359/2560: วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วนข่าวที่ว่า "แรงซื้อคอนโดหรูแผ่ว 7 เดือนเปิดใหม่แค่ 2 โครงการ" ดร.โสภณ ยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นความจริง อย่าได้ตกใจจนเกินเหตุ

            ตามที่มีข่าวว่า "แรงซื้อคอนโดหรูแผ่ว 7 เดือนเปิดใหม่แค่ 2 โครงการ ดิ้นหาลูกค้าต่างชาติ" ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวที่เก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องในภาคสนามตั้งแต่ปี 2537 ให้ความเห็นว่า ข่าวดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง กล่าวคือ

ห้องชุดหรูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560
ราคา (ล้านบาท) หน่วยขาย จำนวนที่
ขายแล้ว
จำนวนที่
ยังเหลือ
มูลค่า
(ล้านบาท)
ขายได้
แล้ว (%)
% ที่ขายได้
/เดือน
ห้องชุดที่เปิดตัวใหม่ใน 8 เดือนแรกของปี 2560
10.001-20.000     1,014           505           509      14,436 50% 18%
>20.000         357           161           196      12,506 45% 24%
ห้องชุดที่ยังมีขายอยู่ ณ เดือนสิงหาคม 2560 (รวมที่เปิดก่อนหน้านี้ด้วย)
10.001-20.000     8,383        5,741        2,642    120,157 68% 8%
>20.000     3,880        2,303        1,577    152,065 59% 5%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            1. ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม - สิงหาคม 2560) ยังมีโครงการเปิดใหม่ที่มีราคา 20 ล้านบาทขึ้นไปถึง 357 หน่วย รวมมูลค่าสูงถึง 12,506 ล้านบาท ขายได้แล้ว 161 หน่วย หรือขายไปราว 45% โดยมีอัตราการขายรวดเร็วมากถึง 24% ต่อเดือนโดยเฉลี่ย  จึงไม่อาจสรุปว่าขายได้ช้าหรือ "แผ่ว" แต่อย่างใด

            2. ยิ่งถ้าพิจารณาถึงห้องชุดที่มีราคา 10-20 ล้านบาท ก็เปิดตัวมากถึง 1,014 หน่วย ขายได้แล้ว 505 หน่วย หรือราว 50%  และมีอัตราการขาย 18% ต่อเดือน ซึ่งนับว่าขายได้ไม่น้อย ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ก็น่าจะขายได้หมด

            3. หากพิจารณาจากโครงการที่ยังเหลืออยู่ในท้องตลาด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 จะพบว่า ห้องชุดสุดหรูราคาหน่วยละ 20 ล้านบาทขึ้นไป มีอยู่ราว 3,880 หน่วย ขายได้แล้ว 2,303 หน่วย เหลือ 1,577 หน่วย หรือขายได้ราว 59% มีอัตราการขายที่ 5% ซึ่งถึงแม้จะขายได้ช้า ก็คงเป็นเพราะเป็นโครงการที่เปิดมาก่อนหน้า บางโครงการอาจเปิดมาหลายปีแล้ว เป็นต้น

            ดังนั้นจึงไม่อาจสรุปได้ว่าสินค้าประเภทห้องชุดราคาแพงที่มีราคาตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ขายช้าหรือ "แผ่ว" ดังที่เป็นข่าว  ความคลาดเคลื่อนนี้ อาจทำให้เกิดความวิตกเกินความเป็นจริงไปก็ได้ นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน นักลงทุนและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย จึงพึงระวัง และตรวจสอบข้อมูลให้ดี


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,295 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved