'ศศิน เฉลิมลาภ' ควรลาออกจากกรรมการอุทยานแห่งชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 366/2560: วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่ 'ศศิน' ไม่แสดงความเห็นคัดค้านการนำป่าไปให้บริษัทกระทิงแดง ดร.โสภณ จึงขอเสนอให้ อ.ศศินพิจารณาจนเองลาออกจากตำแหน่ง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (http://bit.ly/2xzTklr) จึงขอเรียกร้องให้ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ที่ได้รับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติลาออกจากตำแหน่ง

            การที่ อ.ศศิน พูดว่า "ก็คนที่โพสต์เรื่องป่ากระทิงแดง มาเดินนำสิ เอาข้อมูลมาดูแบบแม่วงก์ ถ้ามันแย่จริงคงมีออกมาเดินตาม ดังกว่าผมอีก ไล่รัฐบาลเผด็จการแบบที่เขาหาว่าผมไล่รัฐบาลเพื่อไทยได้ด้วย ทำไมไม่เดินเองละแปลก ก็ผมมีข้อมูลแม่วงก์ ผมก็ทำแม่วงก์ ใครหวงป่ากระทิงแดง ก็เอาสิ ถ้าผมเห็นด้วย ว่างๆ ผมค่อยตัดสินใจไปร่วมไหม" แสดงว่า

            1. ไม่เห็นความสำคัญของป่า 

            2. ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความจริง

            3. มองไม่เห็นการเอาป่าไปยกให้เอกชน

            4. มองไม่ขาดว่าโรงงานคงต้องการน้ำจากเขื่อนน้ำพอง ซึ่งควรเป็นการใช้นำเพื่อส่วนรวมมากกว่าให้โรงงานใช้ (เว้นแต่ให้ผลตอบแทนแก่สังคม)

            5. คิดแบบแยกส่วน ระหว่างป่าที่ตนเองเรียกร้องที่อำเภอแม่วงก์ กับป่าอื่นๆ

            ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ระบุว่า "เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติ เป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้ โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา. . . ."  การที่ อ.ศศินพูดแบบนี้ จึงไม่น่าจะมีคุณสมบัติเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอีกต่อไป

            ก่อนหน้านี้ ดร.โสภณ ก็ได้ "สงสัย 'ศศิน เฉลิมลาภ' จะไม่รักป่าจริงๆ" (http://bit.ly/2x2VcS9) ดร.โสภณ ยังได้เชิญ อ.ศศินและเหล่าเอ็นจีโอ มาถกเรื่องเขื่อนแม่วงก์ให้ชัดเจน ไม่ใช่พูดให้ดูหล่อๆ อยู่ข้างเดียวกับพวกสื่อเลือกข้าง ทั้งนี้สามารถดูผลการศึกษาเรื่องเขื่อนแม่วงก์ของ ดร.โสภณ ที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้สร้างเขื่อนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึง 81% แล้ว ได้ที่ www.maewongdam.blogspot.com หรือ www.facebook.com/maewongdam ต่อไป

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,127 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved