ทำเลที่อยู่อาศัยที่น่าห่วงที่สุดในกรุงเทพฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 369/2560: วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โซนสาย 7-ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม สถานการณ์การขายน่าห่วงที่สุด จะซื้อ จะสร้าง จะขายโครงการที่อยู่อาศัยแถวนี้พึงให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ให้ความเห็นต่อพื้นที่หรือโซนที่น่าห่วงใยที่สุดจากผลการสำรวจของศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งดำเนินการสำรวจและแยกแยะทำเลกรุงเทพมหานครออกเป็น 78 ทำเลพบว่า ในบริเวณใกล้แยกพุทธมณฑลสาย 7 - ปิ่นเกล้า - เพชรเกษม เป็นบริเวณที่ "เงียบกริบ" ที่สุด ก็ว่าได้ การขายสินค้าช้าเป็นพิเศษ ทั้งนี้เป็นผลจากการประเมิน ณ กลางปี 2560 (สิ้นเดือนมิถุนายน

สถานการณ์การขายสินค้าที่อยู่อาศัยทำเล M5: แยกพุทธมณฑลสาย 7 - ปิ่นเกล้า - เพชรเกษม
ประเภทบ้าน ราคา
(ล้านบาท)
รวม ขายแล้ว เหลือ มูลค่า
(ล้าน)
% ขายได้ ขายได้
เดือนละ(%)
บ้านเดี่ยว 2.001-3.000 103 86 17 226 83.50% 3.60%
  3.001-5.000 300 238 62 982 79.30% 0.90%
  รวม 403 324 79 1,208 80.40% 1.60%
บ้านแฝด 2.001-3.000 34 7 27 98 20.60% 0.50%
  รวม 34 7 27 98 20.60% 0.50%
ทาวน์เฮาส์ 1.001-2.000 37 12 25 65 32.40% 1.40%
  รวม 37 12 25 65 32.40% 1.40%
ตึกแถว 2.001-3.000 87 19 68 251 21.80% 1.60%
  3.001-5.000 23 5 18 81 21.70% 0.90%
  5.001-10.000 27 25 2 148 92.60% 4.20%
  รวม 137 49 88 479 35.80% 2.00%
ที่ดินจัดสรร 1.001-2.000 540 398 142 756 73.70% 0.30%
  รวม 540 398 142 756 73.70% 0.30%
โดยรวม 1.001-2.000 577 410 167 821 71.10% 0.30%
  2.001-3.000 224 112 112 574 50.00% 2.40%
  3.001-5.000 323 243 80 1,062 75.20% 0.90%
  5.001-10.000 27 25 2 148 92.60% 4.20%
  รวม 1,151 790 361 2,606 68.60% 1.00%

            ผลการสำรวจพบว่าในบริเวณนี้มีขายบ้านเดี่ยวในกลุ่มราคา 2-3 ล้าน และ 3-5ล้าน รวม 403 หน่วย แต่ขายได้เป็นส่วนใหญ่ถึง 80.4% แล้ว อย่างไรก็ตามปรากฏว่าการขายค่อนข้างช้า โดยเฉพาะในระดับราคา 3-5 ล้านบาท ขายได้เพียงเดือนละ 0.9% เท่านั้น ส่วนบ้านแฝด ก็มีขายในระดับราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 34 หน่วย เหลือถึง 27 หน่วย อัตราการขายเดือนละ 0.5% เท่านั้น

            กลุ่มทาวน์เฮาส์ก็มีจำนวนน้อยเพียง 37 หน่วย ขายในราคา 1-2 ล้านบาท ปรากฏว่ายังเหลืออยู่ 25 หน่วย แสดงว่าขายได้เพียงเดือนละ 1.4% เท่านั้น ที่ดินจัดสรรราคา 1-2 ล้านบาท ในย่านนี้ก็มีถึง 540 หน่วย แม้จะขายไปส่วนใหญ่คือ 398 หน่วย แต่ที่เหลือขายอืดมาก คือขายได้เดือนละ 0.3% เท่านั้น ท่าทางคงจะ "ไปต่อ" ได้ยาก และที่ดินจัดสรรจำนวนมากนี้จึงดึงให้อัตราการขายโดยรวมเป็นเพียง 1% ต่อเดือน

            สินค้ากลุ่มที่ขายได้ดีคือตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ ที่มีจำนวน 137 หน่วย แต่ที่ขายดีมีราคา 5-10 ล้านบาทจำนวน 27 หน่วย ขายเหลือเพียง 2 หน่วย มีอัตราการขายเดือนละ 4.2% ซึ่งถือว่าสูงที่สุด คงเป็นเพราะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพจริง อย่างไรก็ตามสินค้าอื่นขายได้ค่อนข้างช้า บริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่ต้องแสดงความห่วงใยเป็นพิเศษ ผู้ที่คิดหาซื้อที่อยู่อาศัยในทำเลนี้จึงพึงสังวร รวมทั้งสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินด้วย

            อย่างไรก็ตามหากในอนาคตอาจจะขายได้ดีขึ้นกว่านี้ และมีศักยภาพมากกว่านี้หากมีโครงการสาธารณูปโภคที่ดึงดูดการลงทุน แต่เสียดายในขณะนี้ยังไม่มีโครงการที่ชัดเจนใดๆ ดังนั้นทำเลนี้จึงยังอาจจะเงียบเหงาต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,581 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved