พหลโยธินช่วงต้น อีกหนึ่งสุดยอดทำเลขายดี
  AREA แถลง ฉบับที่ 370/2560: วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            โซน I1 พหลโยธินช่วงต้นๆ แถวอนุสาวรีย์-สะพานควาย นับว่าห้องชุดขายได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่า โซน I1 พหลโยธินช่วงต้นๆ แถวอนุสาวรีย์-สะพานควาย มีสถิติการขายที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นทำเลที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพียงแต่ในขณะนี้มีพื้นที่จำกัดในการก่อสร้าง จึงอาจขึ้นโครงการได้ไม่มากนัก

สถานการณ์การขายสินค้าที่อยู่อาศัยโซน I1 พหลโยธินช่วงต้นๆ 
ประเภทบ้าน ราคา
(ล้านบาท)
รวม ขายแล้ว เหลือ มูลค่า
(ล้าน)
% ขายได้ ขายได้เดือนละ
(%)
ห้องชุด 1.001-2.000 136 98 38 234 72.10% 2.20%
  2.001-3.000 575 311 264 1,550 54.10% 6.40%
  3.001-5.000 2,520 2,082 438 9,605 82.60% 11.60%
  5.001-10.000 2,455 1,310 1,145 15,438 53.40% 18.10%
  10.001-20.000 655 345 310 8,063 52.70% 29.70%
  >20.000 10 3 7 354 30.00% 5.00%
  รวม 6,351 4,149 2,202 35,244 65.30% 15.30%

            สินค้าในทำเลนี้มีแต่ห้องชุดพักอาศัยที่อยู่ในอาคารชุดที่ก่อสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาถูกและขายมานานแล้ว อาจจะขายได้ยากกว่า โดยมีจำนวน 136 หน่วย ขายแล้ว 98 หน่วย เหลืออยู่ 38 หน่วย และมีอัตราการขายเพียง 2.2%  ส่วนสินค่าที่มีราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ก็ขายได้ช้า โดยมีเพียง 10 หน่วย ขายไปแล้ว 3 หน่วย เหลืออยู่ 7 หน่วย คาดว่าขายได้ประมาณ 5% ต่อเดือน การที่เป็นสินค้าราคาแพง จึงอาจขายได้ช้า

            แต่สำหรับสินค้าที่มีราคาสูงกลับขายได้ดี เช่น ห้องชุดราคา 10-20 ล้านบาท มีอยู่ 655 หน่วย ขายได้แล้ว 345 หน่วย เหลือ 310 หน่วย ขายได้รวดเร็วถึง 29.7% ต่อเดือน นับว่าขายได้ดีที่สุด สินค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดคือราคา 3-5 ล้านบาท มีอยู่ 2,520 หน่วย ก็ขายเหลือเพียง 438 หน่วย มีมูลค่าสูงถึง 9,605 ล้านบาท ก็ขายได้ถึงเดือนละ 11.6% ยิ่งกว่านั้นกลุ่มที่มีราคา 5-10 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกันคือ 2,455 หน่วย ก็ขายได้เดือนละ 18.1% นบว่าขายได้มากเช่นกัน

            ทำเลนี้อยู่ในทำเลใจกลางเมือง เดินทางได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้า จึงทำให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีแหล่งจับจ่ายใช้สอย และสำนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้บริหารที่ทำงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สนใจซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ ซึ่งก็มีขายเฉพาะห้องชุดพักอาศัย เพราะราคาที่ดินแพงมากแล้ว ตกเป็นเงินตารางวาละ 0.8-1.0 ล้านบาทมากแล้ว โอกาสที่จะพัฒนาเป็นอื่นจึงมีจำกัด

            ในกรณีนี้รัฐบาลควรอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารสูงโดยให้สัดส่วนพื้นที่ก่อสร้างต่อพื้นที่ดิน (Flloor Area Ratio) สูง ๆ เพื่อให้ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง เพราะในทำเลนี้มีรถไฟฟ้า และในโอกาสที่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น ก็ควรเสียภาษีมากขึ้น เพื่อนำรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนและอื่น ๆ ต่อไป


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,133 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved