เป็นสมาชิก FIABCI สุดคุ้ม ถาม ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ได้
  AREA แถลง ฉบับที่ 372/2560: วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           การเป็นสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI) ประเทศไทยทำให้สามารถสร้างเครือข่ายและพบปะนักลงทุนได้อย่างแท้จริง อย่างเมื่อวานนี้ (19 กันยายน 2560) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ บมจ.ศุภาลัย ในฐานะกรรมการสมาคม FIABCI-Thaiได้ไปร่วมประชุม และงานกาล่าดินเนอร์ของสมาคม FIABCI Philippines ณ กรุงมะนิลา

           ดร. ประทีป ได้มีโอกาสพบนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทพัฒนาที่ดิน รายใหญ่ๆ หลายราย นับเป็นโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดีกว่าการรับคำแนะนำจากสถาบันการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งบริษัทนายหน้าข้ามชาติ สมาคม FIABCI ในแต่ละประเทศก็จะมีการจัดงานและเชิญผู้แทนสมาคม FIABCI ของประเทศอื่นเข้าร่วมในฐานะแขกรับเชิญ การไปร่วมงานแบบนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญจริง นักพัฒนาที่ดิน บริษัทบริหารการขาย และนักวิชาชีพอื่นทางด้านอสังหาริมทรัพย์ควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก FIABCI เป็นอย่างยิ่ง

           ต่อไปนี้เป็นภาพบรรยากาศงานกาล่าดินเนอร์ที่ทั้ง 2 ท่านได้รับเชิญไปร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,234 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved