ห้องชุด 3 แสน/ตรม. ปีนี้เพิ่งเปิด 3 โครงการ
  AREA แถลง ฉบับที่ 373/2560: วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ที่ผ่านมาปีห้องชุดราคา 300,000 บาทต่อตารางเมตรไม่เกิน 10 โครงการ ปี 2560 นี้มีแค่ 3 โครงการ เพิ่งเปิดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้เอง ข้อมูลสำคัญนี้จะได้จากกการสำรวจที่จริงจังเท่านั้น

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวที่เก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันในภาคสนามตั้งแต่ปี 2537 ให้ข้อมูลว่า ในรอบปีที่ผ่านมา เพิ่งมีห้องชุดราคาตารางเมตรละ 300,000 บาทขึ้นไปเปิดตัวเพียง 3 โครงการ โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเท่านั้นเอง

            ทั้งนี้ 2 โครงการแรกที่เปิดในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ พัฒนาโดย บจก.สยามสินธร ชื่อสินธร ต้นสน และสินธร หลังสวน เป็นอาคารชุดขนาด 17 และ 14 ชั้น ราคาขายอยู่ระหว่าง 312,663 - 369,999 บาท (ราคาเริ่มต้น) ส่วนโครงการที่ 3 คือ เดอะโมนูเมนต์ ทองหล่อ ซึ่งเป็นของ บจก.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้งโฟร์ (โครการที่ 4) มีห้องเพนท์เฮาส์ และห้องขนาด 3 ห้องนอนที่มีราคา 300,000 บาทต่อตารางเมตร ส่าวนห้องขชนาด 124.3 ตารางเมตร มีราคาขายเริ่มต้นที่ 242,020 บาทต่อตารางเมตร และชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ราคาก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ

            โดยรวมแล้ว มีห้องชุดราคา 300,000 บาทต่อตารางเมตรรวม 3 โครงการ จำนวน 206 หน่วย รวมมูลค่า 8,712 ล้านบาท แต่เมื่อตัด 100 หน่วยที่มีราคาเริ่มต้นที่ 242,020 บาทต่อตารางเมตรจำนวน 100 หน่วย ก็จะเหลือ 106 หน่วย รวมมูลค่า 5,705 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับห้องชุดประเภทนี้ ผู้ซื้อมักเป็นชาวต่างชาติอยู่แล้ว และมีคนไทยที่ซื้อไว้หรือซื้อให้คนต่างชาติเช่าอยู่ด้วยเช่นกัน

            สำหรับในการขายพบว่าในจำนวน 106 หน่วยที่มีราคาขายต่อตารางเมตรเกิน 300,000 บาทนั้น ขายได้แล้ว (มีผู้จองซื้อ) ประมาณ 16 หน่วยในเดือนแรกที่เปิดขาย หรือขายได้ประมาณ 15% ถ้าเฉลี่ยแล้วขายได้ 10% ต่อเดือน ก็คงจะสามารถขายได้หมดในเวลาไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น ดังนั้นที่คาดการณ์ว่าสินค้าประเภทนี้ จะขายได้ยาก คงเป็นการคาดการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

            สินค้าแพงระยับเหล่านี้เหมาะกับผู้มีรายได้สูงที่คนทั่วไปต้อง "แหงนจนคอตั้งบ่า" เลยทีเดียว

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,398 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved