มูลค่าของสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเมือง
  AREA แถลง ฉบับที่ 374/2560: วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวมีประโยชน์และมีความจำเป็นยิ่งยวดต่อชีวิตของประชาชนในเมือง เราจะประเมินมูลค่าของสวนสาธารณะกันอย่างไร

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) ได้บรรยายเรื่องการประเมินมูลค่าสวนสาธารณะเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ในงานเสวนาวิชาการของมูลนิธิ ณ อิมแพค เมืองทองธานี AREA แถลงฉบับนี้จึงขอนำเอกสารประกอบคำบรรยายของ ดร.โสภณ และคณะวิทยากร มานำเสนอแก่ท่านผู้สนใจตามแนวคิดของ ดร.โสภณ ที่ว่า "Knowledge Is Not Private Property"

ท่านสามารถ Download เอกสารได้ที่: http://bit.ly/2xoKu8N

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 668 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved