ดร.โสภณและคณะไปประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นครบิ่นเยือง
  AREA แถลง ฉบับที่ 390/2560: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และคณะเดินทางไปประเมินค่าทรัพย์สิน ณ นครบิ่นเยือง ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือของนครโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนาม โดยตั้งอยู่ห่างไปราว 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 80 นาที

            การประเมินค่าทรัพย์สินครั้งนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมทุนโดยทางการเวียดนามและบริษัทในสิงคโปร์ ส่วนทรัพย์สินเป็นของบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ที่ไปลงทุนที่นั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนราคาเพื่อการบันทึกทางบัญชี โดยศูนย์ข้อมูลฯ AREA ได้ไปประเมินไว้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2557 ดังนั้นจึงไปทบทวนดูการเปลี่ยนแปลงราคาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้กิจการนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามกำลังคึกคักมากขึ้นภายหลังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

            ดร.โสภณ กล่าวว่า ปกติ ศูนย์ข้อมูลฯ AREA ก็ได้รับมอบหมายให้ไปประเมินค่าทรัพย์สินยังต่างประเทศจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศต่าง ๆ ในอินโดจีน รวมทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อนุทวีป อาฟริกา และอเมริกาใต้ เป็นต้น สำหรับทรัพย์สินที่ประเมินได้แก่ โรงแรม กาสิโน อาคารสำนักงาน ที่ดินเปล่า โรงงาน เขื่อน นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ

            ท่านใดสนใจบริการประเมินค่าทรัพย์สิน หรือสำรวจวิจัยเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างแดน รวมถึงการไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ สามารถติดต่อ คุณสัญชัย ลิ้ม โทร. 02.295.3905 ต่อ 115

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 661 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved