ด่วน ผศ.อัศวิน วิเคราะห์ตลาดอาคารชุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 392/2560: วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ด่วน ฟัง ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน วิเคราะห์สถานการณ์อาคารชุดอย่างสุดเจาะลึก ใครลงทุนแล้วพลาดฟังอันนี้มีสิทธิ "เจ๊ง"

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มีโอกาสเชิญ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะตลาดอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งนับว่าเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกที่สุดครั้งหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน สถาบันการเงิน ตลอดจนนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดร.โสภณ เห็นว่าเป็นบทสัมภาษณ์นี้น่าสนใจมาก หากผู้สนใจหรือผู้เกี่ยวข้องไม่ฟังให้ชัดเจน อาจพากันลงเหวได้!

ดูวิดิโอคลิก: https://youtu.be/BRA_OEkwCPc

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,168 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved