วิพากษ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ
  AREA แถลง ฉบับที่ 399/2560: วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            รัฐบาลมีความพยายามที่น่าชมเชยในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการธงฟ้าประชารัฐ แต่เชื่อว่าโครงการนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จะแก้ไขอย่างไรดี

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้ให้ข้อคิดเห็นถึงโครงการนี้ว่า

            1. ถือเป็นการให้ "ปลา" มากกว่าการให้ "เบ็ด" เพราะเท่ากับแจกเงินโดยตรง ไม่ได้ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ได้เกิดการลงทุนเพิ่ม เช่น กองทุนหมู่บ้านในอดีต
            2. จำนวนเงิน 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน นับเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลสะเทือนทางบวกต่อเศรษฐกิจไทยนัก
            3. นำไปใช้ซื้อของเงินสดไม่ได้ ไม่ได้รับความสะดวก ประชาชนผู้มีรายได้น้อย (ผู้ซื้อ) จะอุดหนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อย (แม่ค้า) ตามตลาดสดใด ๆ ไม่ได้เลย เพราะแม่ค้าเหล่านี้ไม่มีเครื่องรูดบัตร
            4. รัฐยังต้องรับภาระซื้อเครื่องรูดบัตรให้อีกต่างหาก  หากซื้อประมาณ 50,000 เครื่อง (ซึ่งถือว่ายังน้อย) ก็คงสิ้นเปลืองเงินไปไม่น้อยในการจัดซื้อ  ใครจะได้จากการนี้
            5. โครงการนี้ส่งผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยมากตามการประเมินของสภาพัฒน์ฯ (http://bit.ly/2wP5ra8)
            6. ยังมีปัญหาการโกงและยังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เท่าที่ควร (http://bit.ly/2zhkpre) เริ่มต้นก็มีกลิ่นไม่ดีแล้ว อย่างนี้จะได้ผลหรือไม่
            7. รัฐบาลเพิ่งเปิดให้ร้านค้าต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เมื่อไม่นานมานี้ (http://bit.ly/2z11BeV) ก่อนวันเปิดให้รูดบัตรไม่ถึง 2-3 สัปดาห์ แสดงว่ายังเตรียมการไม่พร้อม
            8. ณ วันที่ 12 ตุลาคม ในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ (www.shop.moc.go.th) ยังมีร้านค้าอยู่เพียง 5,166 ร้าน)

            ทางราชการอาจอ้างว่า ที่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดเพราะเกรงจะนำเงินไปใช้ผิดประเภท ข้อนี้ถือเป็นการดูถูกวิจารณญาณของประชาชน และเป็นการปิดกั้นสิทธิของประชาชน ที่สำคัญทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถอุดหนุนแม่ค้าผู้มีรายได้น้อยด้วยกันเองอย่างน่าเสียดาย แต่กลับไปซื้อสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ เป็นหลักหรือไม่ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนรายใหญ่ๆ หรือไม่

            โดยหลักแล้วรัฐบาลควรให้ "เบ็ด" โดยไม่ใช่ให้ "ปลา" เช่น กองทุนหมู่บ้านไปพัฒนาสินค้าแบบ "โอท็อป" หรืออื่นใด เพื่อนำเงินมาหมุนเวียน  การแจกเงินไม่ว่าจะตั้งแต่เช็คช่วยชาติหรืออื่น ๆ จึงไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควร แต่เป็นเสมือนการ "ซื้อเสียง"

หมายเหตุ: จำนวนร้านค้าแยกตามจังหวัด
ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ที่ จังหวัด จำนวนร้าน
1 กระบี่ 11
2 กรุงเทพมหานคร 88
3 กาญจนบุรี 38
4 กาฬสินธุ์ 41
5 กำแพงเพชร 14
6 ขอนแก่น 160
7 จันทบุรี 12
8 ฉะเชิงเทรา  9
9 ชลบุรี 50
10 ชัยนาท 59
11 ชัยภูมิ 82
12 ชุมพร 70
13 เชียงราย 77
14 เชียงใหม่ 60
15 ตรัง 84
16 ตราด 25
17 ตาก 95
18 นครนายก 2
19 นครปฐม 48
20 นครพนม 136
21 นครราชสีมา 131
22 นครศรีธรรมราช 30
23 นครสวรรค์ 47
24 นนทบุรี 18
25 นราธิวาส 76
26 น่าน  93
27 บึงกาฬ 14
28 บุรีรัมย์ 129
29 ปทุมธานี 16
30 ประจวบคิรีขันธ์ 54
31 ปราจีนบุรี 69
32 ปัตตานี 25
33 พระนครศรีอยุธยา 17
34 พะเยา 173
35 พังงา 6
36 พัทลุง 73
37 พิจิตร 45
38 พิษณุโลก 135
39 เพชรบุรี 54
40 เพชรบูรณ์ 183
41 แพร่ 70
42 ภูเก็ต 59
43 มหาสารคาม 73
44 มุกดาหาร 78
45 แม่ฮ่องสอน 42
46 ยโสธร 42
47 ยะลา 34
48 ร้อยเอ็ด 152
49 ระนอง 28
50 ระยอง 33
51 ราชบุรี 45
52 ลพบุรี 96
53 ลำปาง 96
54 ลำพูน 119
55 เลย 20
56 ศรีสะเกษ 56
57 สกลนคร 202
58 สงขลา 131
59 สตูล 23
60 สมุทรปราการ 63
61 สมุทรสงคราม 36
62 สมุทรสาคร 59
63 สระแก้ว 39
64 สระบุรี 71
65 สิงห์บุรี 82
66 สุโขทัย 51
67 สุพรรณบุรี 25
68 สุราษฎร์ธานี 39
69 สุรินทร์ 66
70 หนองคาย 38
71 หนองบัวลำภู 38
72 อ่างทอง 35
73 อำนาจเจิญ 62
74 อุดรธานี 94
75 อุตรดิตถ์ 115
76 อุทัยธานี 54
77 อุบลราชธานี 251
รวมทั้งหมด 5,166


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,072 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved