เทพลีลา-มหาดไทย ห้องชุด 2-5 ล้านขายดีมาก!
  AREA แถลง ฉบับที่ 417/2560: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ทำเลสุดยอดทำเลหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่หลายคนไม่รู้จักก็คือบริเวณถนนรามคำแหง แถวซอยเทพลีลา และซอยมหาดไทย มีอะไรเกิดขึ้น?

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้กล่าวถึงทำเลที่น่าสนใจทำเลหนึ่งจากผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมกว่า 2,000 โครงการใน 78 ทำเล พบว่า ทำเล F6 ย่านเทพลีลา-มหาดไทย น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

การขายห้องชุดในทำเล F6 ย่านเทพลีลา-มหาดไทย
ประเภทบ้าน ราคา
(ล้านบาท)
รวม ขายแล้ว เหลือ มูลค่า
(ล้าน)
% ขายได้ ขายได้
เดือนละ(%)
ห้องชุด 1.001-2.000 720 252 468 1,268 35.00% 3.90%
  2.001-3.000 835 373 462 2,037 44.70% 18.30%
  3.001-5.000 668 246 422 2,352 36.80% 26.00%
  5.001-10.000 15 7 8 78 46.70% 5.80%
  รวม 2,238 878 1,360 5,735 39.20% 15.90%
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            โดยรวมแล้วสินค้าในทำเลนี้ ดร.โสภณ พบว่ามี 6,351 หน่วย  รวมมูลค่า 35,244 ล้านบาท ขายไปแล้ว 4,149 หน่วย (65.3%)  เหลืออยู่เพียง 2,202 หน่วย โดยส่วนมากขายอยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท (2,520 หน่วย) และ 5-10 ล้านบาท (2,455 หน่วย) ที่ราคาสูงเกิน 20 ล้านบาทมีเพียง 10 หน่วยเท่านั้น  สินค้าส่วนใหญ่เป็นห้องชุดพักอาศัย แต่ก็มีสินค้าอื่นด้วย โดยมีบ้านเดี่ยว 15 หน่วย บ้านแฝด 19 หน่วย ทาวน์เฮาส์ 194 หน่วย และตึกแถว 124 หน่วย

            ดร.โสภณ กล่าวว่า ในกลุ่มที่เป็นห้องชุดนั้น มีในระดับราคา 2-3 ล้านบาทเป็นสำคัญ (835 หน่วย) รองลงมาเป็นระดับราคา 1-2 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท ส่วนที่มีราคา 5-10 ล้านบาท มีเพียง 15 หน่วยเท่านั้น สินค้าห้องชุดที่ราคา 1-2 ล้านบาท กลับขายไม่ดี เป็นเพราะเป็นสินค้าเก่าที่มีมาแต่เดิม รูปแบบเดิม ๆ และคงไม่มีโฆษณาอะไรมากนัก ไม่เป็นที่รู้จักในตลาดมากนัก จึงกลับขายไม่ได้

            สินค้าที่น่าสนใจมากก็คือห้องชุดใหม่ๆ ที่ขายในราคา 2-3 ล้านบาท มีอยู่ 835 หน่วย ขายได้แล้ว 373 หน่วย แต่ถือว่าขายได้ถึง 18.3% ต่อเดือน และห้องชุดราคา 3-5 ล้านบาท ที่มี 668 หน่วย ขายไปแล้ว 246 หน่วย และถือว่าขายได้แล้วประมาณ 26% ต่อเดือนเลยทีเดียว สินค้าใหม่ในตลาดเหล่านี้ได้รับการต้อนร้บเป็นอย่างดี ส่วนสินค้าห้องชุดที่มีราคา 5-10 ล้านบาท กลับขายได้ไม่มากนักคือ 5.8% ต่อเดือน ทั้งนี้คงเป็นเพราะราคาสูงเกินไป

            การที่ห้องชุดระดับราคา 2-3 ล้าน และ 3-5 ล้านบาทต่อหน่วยขายดีสะท้อนถึงความสนใจของผู้ซื้อที่สนใจจะซื้อห้องชุดในบริเวณใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ซึ่งคาดว่าจะได้ก่อสร้างในเร็ววันนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากนี้ ยิ่งกว่านั้นยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนลาดพร้าวอีกด้วย ดังนั้นจึงขายดี และคาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าสายนี้ในอนาคตอีกเป็นจำนวนมาก ดร.โสภณ สังเกตพบว่า มีการเตรียมตัวเปิดตัวโครงการในย่านี้มากเป็นพิเศษ

            ทำเลเทพลีลา-มหาดไทย จึงถือว่าเป็นทำเลใหม่ที่มีอนาคตน่าจับตามาองมาก


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,160 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved