อินโดนีเซียมาดูงาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 422/2560: วันจันทร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2560 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI)) ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกชั้นนำจำนวน 45 ท่าน มาดูงานในประเทศไทย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ให้การต้อนรับ

            ดร.โสภณ ได้จัดให้มีการบรรยายสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยและในอินโดนีเซียที่ศูนย์ได้ไปสำรวจไว้ รวมทั้งการบรรยายด้านกฎหมายอาคารชุด การจัดตั้งและบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร โดย อ.นันทิยา ทองยิ่งสกุล อดีตผอ.ส่วนพัฒนาธุรกิจที่ดินและอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาฯ กรมที่ดิน นอกจากนี้ยังพาดูงานการบริหารอาคารชุดของ บมจ.แอลพีเอ็นดีเวลลอปเมนต์ การบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ห้างน้อมจิตร เป็นต้น

            ที่ผ่านๆ มา ศูนย์เป็นตัวกลางในการประสานงานดูงานอสังหาริมทรัพย์ให้กับนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน นักลงทุน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากหลายประเทศในอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 656 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved