ดร.โสภณพาคณะดูงานสหรัฐอเมริกา
  AREA แถลง ฉบับที่ 423/2560: วันจันทร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร และ น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) ได้พาคณะผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ 20 ท่าน เดินทางไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ นครลอสแองเจลิส และนครอื่นๆ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

            สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ไปดู ประกอบด้วย

            1. บ้านพักผู้สูงวัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกา

            2. ศูนย์การค้าใหญ่อันดับสามในสหรัฐอเมริกา

            3. หมู่บ้านสุดหรูในแคลิฟอร์เนีย

            4. บ้านสำเร็จรูป Modular Homes

            ฯลฯ

            นอกจากนี้ยังพบกับผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา

            การดูงานนี้เป็นกิจกรรมหาทุนเข้ามูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 882 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved