สร้างเถอะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นคุณแท้ๆ
  AREA แถลง ฉบับที่ 456/2560: วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เมื่อคืนวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้ทำ Facebook Live จากฮ่องกงเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา โดยได้ยกกรณีศึกษาจากทั่วโลก ปรากฏว่ามีผู้สนใจดูได้ที่ www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1430886970357218

          ใน link ข้างต้น ยังมีข้อมูลต่างๆ ที่ ดร.โสภณ เขียนไว้ถึงประจักษ์หลักฐานทั้งจากสถาบันในมาเลเซีย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซ็ตต์ (MIT) ที่ชี้ว่าถ่านหินคืออนาคตของพลังงานโลก ดร.โสภณ ย้ำว่า อย่าได้เชื่อเหล่า NGOs หรือพวกกฏหมู่ที่พยายามกีดขวางความเจริญและประโยชน์ของประชาชน ควรที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา และที่กระบี่ต่อได้แล้ว

ดูวิดิโอคลิก: https://goo.gl/yjNCc3

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,666 คน
2018 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved